Samsung DVD-P142 user manual download (Page 12 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 16
NOR-25
NOR-24
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten
på menyskjermene til platen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg
Setup
med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg
Language Setup (språkinnstilling)
med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
4. Velg
Disc Menu (platens meny)
med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
5. Bruk OPP/NED-knappen og velg
‘English’
.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
6. Trykk ENTER.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til SETUP
MENU.
Oppsetting av språkfunksjonen
f.eks.)
Oppsett på ENGELSK
DISC MENU LANGUAGE
±±±±
Others
Disc Menu
Bruk av audiospråket
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg
Setup
med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg
Language Setup (språkinnstilling)
med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
4. Velg
Audio (lyd)
med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
5. Trykk på OPP/NED-knappen og velg
‘English’
.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråket for
lydsporet skal være originalspråket platen er spilt inn
på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
6. Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUP-
menyen.
Bruk av tekstspråk
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg
Setup
med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg
Language Setup (språkinnstilling)
med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
4. Velg
Subtitle (teksting)
med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
5. Trykk på OPP/NED-knappen og velg
‘English’
.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være
det samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på
listen. Noen plater inneholder ikke det språket du
valgte som utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke
den originale språkinnstillingen.
6. Trykk ENTER.
- English er valgt og skjermen viser igjen SETUP-
menyen.
MERKNAD
MERKNAD
• Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på
platen, vil det originale forhåndsinnspilte språket
bli valgt.
Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermen under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE.
SUBTITLE LANGUAGE
±±±±
Others
Subtitle
±±±±
Automatic
Oppsetting av språkfunksjonen
Hvis du setter opp menyen for spilleren og
platen og audio- og tekstspråket på forhånd,
kommer dette opp hver gang du ser på en
film.
Bruke Player Menu Language
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg
Setup
med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg
Language Setup (språkinnstilling)
med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
4. Velg
Player Menu (DVD-spillerens meny)
med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
5. Bruk OPP/NED-knappen og velg
‘English’
.
6. Trykk ENTER.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til SETUP
MENU.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du
RETURN eller VENSTRE.
f.eks.)
Oppsett på ENGELSK
LANGUAGE SETUP
AUDIO LANGUAGE
±±±±
Original
±±±±
Others
Audio
Sample
This manual is suitable for devices