Samsung DVD-P142 user manual download (Page 9 of 16)

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 16
NL-19
NL-18
U kunt gedeelten van een dvd markeren,
zodat u deze later snel kunt terugvinden.
Bladwijzers (bookmark functie dvd)
1. Druk tijdens het afspelen op de MENU toets van
de afstandsbediening.
2. Druk op de toetsen OMHOOG/OMLAAG om
Function
te selecteren en druk vervolgens op de
toets RECHTS of ENTER.
3. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Bladwijzer
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
4. Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar
het gewenste bladwijzersymbool.
5. Wanneer u de scène die u wilt markeren ziet,
drukt u op de ENTER toets. Het symbool
verandert in een cijfer (1, 2 of 3).
Bladwijzers (bookmarks)
Gemarkeerde scène oproepen
1. Druk tijdens het afspelen op de MENU toets van
de afstandsbediening.en selecteer
Bladwijzer
.
2. Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar
een gemarkeerde scène.
3. Druk op de PLAY/PAUSE (
) toets om de
gemarkeerde scène af te spelen.
Bladwijzer wissen
1. Druk tijdens het afspelen op de MENU toets van
de afstandsbediening.en selecteer
Bladwijzer
.
2. Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar
het nummer van de bladwijzer die u wilt
verwijderen.
3. Druk op de CLEAR toets om de bladwijzer te
verwijderen.
NB
NB
• Er kunnen tegelijkertijd drie scènes zijn
gemarkeerd.
• Bij bepaalde disks kan de bladwijzerfunctie zijn
uitgeschakeld.
Bladwijzer
Passage direct herhalen of overslaan
Camerastandpunt kiezen
Wanneer een dvd bepaalde scènes gezien
vanuit verschillende camerastandpunten
bevat, kunt u de ANGLE functie gebruiken.
Gebruik
ANGLE functie
Kijk of rechtsboven in het scherm de
camerastandpunt indicatie (
) te zien is.
1. Wanneer een ANGLE-markering wordt
weergegeven, drukt u op de toets ANGLE.
Vervolgens wordt een ANGLE-selectiepictogram
weergegeven in de linkerbovenhoek van het
scherm.
2. Gebruik de toets ANGLE om de gewenste
camerahoek te selecteren.
3. U kunt de weergave uitschakelen door op de
toets CLEAR of RETURN.
NB
NB
• Als de disk maar één camerastandpunt heeft,
werkt deze functie niet. Op dit moment
ondersteunen maar weinig disks deze functie.
Herhalen (dvd)
Als u een scène heeft gemist, kunt u die met
behulp van deze functie opnieuw bekijken.
Als u op de toets INSTANT REPLAY drukt, worden
ongeveer tien seconden van de film herhaald.
* Deze functie werkt niet bij alle dvd’s.
Overslaan (dvd)
Gebruik deze functie om het beeld 10 seconden
vooruit te “spoelen”.
Druk op de toets INSTANT SKIP.
- Het beeld wordt 10 seconden “vooruitgespoeld”.
- Bij sommige disks werkt deze functie niet.
4/6
ANGLE
Sample
This manual is suitable for devices