Samsung DVD-P142 user manual download (Page 8 of 16)

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 16
NL-17
NL-16
Taalkeuze geluidsspoor
Met de AUDIO toets kunt u snel en eenvoudig
de gewenste taal kiezen.
Met de
AUDIO toets
1. Druk tijdens het afspelen op de AUDIO toets.
2. De audio wordt gewijzigd wanneer u meerdere
keren op deze toets drukt.
- De geluidstalen worden aangegeven met afkortingen.
3. Druk op de toets AUDIO om Stereo, Left (Links)
of Right (Rechts) te selecteren. (Op een cd)
NB
NB
• De mogelijkheden van deze functie hangen af van
de talen die op de disk staan. Bij sommige disks is
deze functie uitgeschakeld.
• Een dvd bevat geluidssporen in maximaal 8
verschillende talen.
Taal van het geluidsspoor eenmalig instellen
voor alle dvd’s:
zie “Taalfuncties instellen” op pagina 25.
Taalkeuze ondertiteling
ENG
DOLBY DIGITAL
5.1CH
AUDIO
Stereo
AUDIO
DVD
CD
Wanneer er ondertitels op de dvd staan, kunt u
met de SUBTITLE toets de talen van de
beschikbare ondertitels op het scherm bekijken.
SUBTITLE toets gebruiken
1. Druk op de SUBTITLE toets.
2. De ondertiteling wordt gewijzigd wanneer u
meerdere keren op deze toets drukt.
3. U kunt de weergave uitschakelen door op de
toets CLEAR of RETURN te drukken.
- Standaard wordt geen ondertiteling op het scherm
getoond.
- De talen van de ondertiteling worden aangegeven met
afkortingen.
NB
NB
• De mogelijkheden van deze functie hangen af van
de talen die op de disk staan. Bij sommige disks is
deze functie uitgeschakeld.
• Een dvd bevat ondertitels in maximaal 32
verschillende talen.
Taal van de ondertiteling eenmalig instellen
voor alle dvd’s:
Zie “Taalfuncties instellen” op pagina 25.
ENG
SUBTITLE
Uit
SUBTITLE
De breedte/hoogteverhouding (EZ View) aanpassen
Beelden weergeven met
breedte/hoogteverhouding (dvd)
Druk op de toets EZ VIEW.
• Het schermformaat wijzigt wanneer u meerdere
keren op deze toets drukt.
• De zoomstand voor het scherm werkt anders,
afhankelijk van de scherminstelling in het
oorspronkelijke instellingsmenu.
• U kunt ervoor zorgen dat de toets EZ VIEW
correct werkt door de juiste
breedte/hoogteverhouding in te stellen bij de
oorspronkelijke instelling (zie pagina 27).
Als u een tv met 16:9 gebruikt
1. Bij disks met een breedte/hoogteverhouding
van 16:9
Panorama
Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding
van 16:9.
• Automatisch
Het bovenste en het onderste deel van het
scherm vallen weg. Bij het afspelen van een
disk met een breedte/hoogteverhouding van
2,35:1 vallen de zwarte balken boven- en
onderaan het scherm weg. Het beeld ziet er uit
alsof het in verticale richting is uitgerekt.
(Afhankelijk van het type disk verdwijnen de
zwarte balken mogelijk niet helemaal.)
• Zoom Aanpassen
De boven-, onder-, linker- en rechterkant van
het scherm vallen weg en het middelste
gedeelte van het beeld wordt vergroot.
2. Bij disks met een breedte/hoogteverhouding
van 4:3
• Normaal Breed
Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding
van 16:9. Het beeld ziet er uit alsof het in
horizontale richting is uitgerekt.
• Automatisch
Het bovenste en het onderste deel van het
scherm vallen weg en het volledige beeld wordt
weergegeven. Het beeld ziet er uit alsof het in
verticale richting is uitgerekt.
Zoom Aanpassen
De boven-, onder-, linker- en rechterkant van
het scherm vallen weg en het middelste
gedeelte van het beeld wordt vergroot.
• Verticaal Aanpassen
Als een dvd met een breedte/hoogteverhouding
van 4:3 wordt bekeken op een tv met een
breedte/hoogteverhouding van 16:9, worden
aan de linker- en rechterkant van het scherm
zwarte balken weergegeven. Hiermee wordt
voorkomen dat het beeld horizontaal uitgerekt
lijkt.
Als u een tv met 4:3 gebruikt
1. Bij disks met een breedte/hoogteverhouding
van 16:9
• 4:3 Letter Box
Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding
van 16:9. Boven- en onderaan het scherm
verschijnen nu zwarte balken.
• 4:3 Pan-Scan
De linker- en rechterkant van het scherm vallen
weg en het middelste gedeelte van het 16:9-
beeld wordt weergegeven.
• Automatisch
Het bovenste en het onderste deel van het
scherm vallen weg en het volledige scherm
wordt weergegeven. Het beeld ziet er uit alsof
het in verticale richting is uitgerekt.
• Zoom Aanpassen
De boven-, onder-, linker- en rechterkant van
het scherm vallen weg en het middelste
gedeelte van het scherm wordt vergroot.
2. Bij disks met een breedte/hoogteverhouding
van 4:3
• Normaal 4:3
Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding
van 4:3.
• Automatisch
Het bovenste en het onderste deel van het
scherm vallen weg en het volledige beeld wordt
weergegeven. Het beeld ziet er uit alsof het in
verticale richting is uitgerekt.
• Zoom Aanpassen
De boven-, onder-, linker- en rechterkant van
het scherm vallen weg en het middelste
gedeelte van het scherm wordt vergroot.
NB
NB
• Deze functie kan bij een aantal soorten disks
anders werken.
Sample
This manual is suitable for devices