Samsung DVD-P142 user manual download (Page 6 of 16)

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 16
NL-13
NL-12
Display functie
(disk-informatie weergeven)
Diskmenu en Titelmenu
Diskmenu openen
1. Druk tijdens het afspelen van een dvd op de toets
MENU op de afstandsbediening.
2. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Disc Menu
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
T
itelmenu openen
1. Druk tijdens het afspelen van een dvd op de toets
MENU op de afstandsbediening.
2. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Title Menu
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
NB
NB
• Bij sommige disks werken het Titel- en Diskmenu
niet.
• Het Titelmenu wordt alleen weergegeven als de
disk minimaal twee titels bevat.
• U kunt het diskmenu ook openen door op de toets
DISC MENU van de afstandsbediening te drukken.
Hiermee kunt u naar de gewenste titel
gaan als er meerdere titels op de disk
staan. Als een dvd bijvoorbeeld
meerdere films bevat, wordt elke film
aangegeven.
De meeste dvd’s zijn onderverdeeld in
hoofdstukken, zodat u snel een
bepaalde passage kunt vinden
(te vergelijken met nummers op een
audio-cd).
Hiermee kunt u de film afspelen
gedurende een opgegeven tijdsperiode.
U moet de begintijd invoeren
als referentiepunt.
Heeft betrekking op de taal van de
soundtrack van de film. In dit voorbeeld
wordt de soundtrack weergegeven in het
Engels via 5.1-kanalen. Een dvd kan
maximaal acht verschillende
soundtracks bevatten.
Heeft betrekking op de talen van de
ondertiteling op de disk. U kunt de taal
voor de ondertiteling kiezen of, als u
daar de voorkeur aan geeft, de
ondertiteling van het scherm
verwijderen. Een dvd kan maximaal 32
verschillende talen bevatten.
Title
Chapter
Time
Audio
Subtitle
Display functie
(disk-informatie weergeven)
T
ijdens afspelen van dvd/cd
1. Druk tijdens het afspelen op de toets INFO op de
afstandsbediening.
2. Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het
gewenste item te selecteren.
3. Gebruik de knoppen LINKS/RECHTS om de
gewenste instelling te maken en druk vervolgens
op ENTER.
• U kunt de cijfertoetsen op de afstandsbediening
gebruiken om rechtstreeks naar een titel of
hoofdstuk te gaan of om de weergave te starten
vanaf het gewenste tijdstip.
4. U kunt de weergave van dit scherm beëindigen
door nogmaals op de toets INFO te drukken.
Gedeelte van hoofdstuk of
track opzoeken/overslaan
Tijdens het afspelen kunt u snel vooruit of
terugzoeken in een hoofdstuk of track, of naar
de volgende of vorige selectie springen.
V
ooruit of achteruit zoeken
Druk ruim één seconde op de toets SEARCH
(
of
) op de afstandsbediening.
Houd deze toets ingedrukt om sneller te zoeken op
een dvd of cd.
T
racks overslaan
Druk tijdens het afspelen op de toets
of
.
• Wanneer u tijdens weergave van een dvd op de SKIP
toets voor de volgende track drukt, gaat de speler naar
het volgende hoofdstuk. Als u op de SKIP toets voor de
vorige track drukt, gaat de speler naar het begin van het
huidige hoofdstuk. Druk nogmaals op deze toets om naar
het begin van het vorige hoofdstuk te gaan.
• Wanneer u tijdens weergave van een cd op de SKIP toets
voor de volgende track drukt, gaat de speler naar de
volgende track. Als u op de SKIP toets voor de vorige
track drukt, gaat de speler naar het begin van de huidige
track. Druk nogmaals op deze toets voor het begin van de
vorige track.
DVD
Title
Time
Audio
Chapter
Subtitle
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Uit
ENTER
CD
Track
Time
01
0:00:48
ENTER
DVD
CD
DVD
CD
2X, 8X, 32X, 128X
2X, 4X, 8X
Sample
This manual is suitable for devices