Samsung DVD-P142 user manual download (Page 14 of 16)

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 16
NL-29
NL-28
Niveau voor toegangscontrole instellen
1.
Druk met de speler in de stand STOP op de toets
MENU van de afstandsbediening.
2. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen
OMHOOG/OMLAAG
Setup
en druk vervolgens
op de toets RECHTS of ENTER.
De speler is geblokkeerd (
).
3. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Kinderslot
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
4. Geef uw toegangscode in.
Vervolgens wordt het scherm Kinderslot getoond.
Geef Nieuwe Toegangscode Nogmaals in
-
-
-
-
0
~
9
RETURN
5. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen
OMHOOG/OMLAAG
Kinderslot
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
6. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen
OMHOOG/OMLAAG.de gewenste instelling voor
Kinderslot
Als u bijvoorbeeld niveau 6 kiest,
worden disks van niveau 7 of 8 niet afgespeeld.
- Als u het kinderslot weer wilt uitschakelen, zet u de
keuze Toegangscode gebruiken met de pijltjestoetsen
LINKS/RECHTS op Nee.
Toegangscode wijzigen
- Markeer
Toegangscode wijzigen
met behulp van de
pijltjestoetsen
OMHOOG/OMLAAG.
- Druk op de toets ENTER. Het menu
Toegangscode
wijzigen
verschijnt op het tv-scherm.
- Toets uw nieuwe toegangscode in. Ter controle wordt u
gevraagd de nieuwe toegangscode nogmaals in te geven.
NB
NB
Instellingenmenu afsluiten of tijdens het
instellen teruggaan naar het menu:
Druk op de toets RETURN of LINKS.
• Bent u uw toegangscode vergeten, kijk dan bij
Toegangscode vergeten in het hoofdstuk
Problemen oplossen.
Niveau kinderslot instellen
0
~
9
RETURN
KINDERSLOT
Niveau 8 Volwassenen
Niveau 7
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1 Kinderen
Voorbeeld
Instellen op Niveau 6.
Het kinderslot werkt met dvd;s die een klassering
hebben. Zo heeft u invloed op het soort dvd
waarnaar uw gezin kan kijken.
Er zijn 8 verschillende klasseringen.
1.
Druk met de speler in de stand STOP op de toets
MENU van de afstandsbediening.
2. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Setup
en druk vervolgens
op de toets RECHTS of ENTER.
3. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Kinderslot
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
4. Kies met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS voor
Ja
als u een toegangscode wilt gebruiken.
Het menu
Toegangscode Gebruiken
verschijnt.
5. Geef uw toegangscode in. Daarna moet u ter
bevestiging de toegangscode nogmaals ingeven.
De speler is geblokkeerd (
).
Niveau kinderslot instellen
Beeldweergave instellen
0
~
9
RETURN
Video Uitgang
Selecteer de video-uitgang.
1. S-Video : Selecteer deze optie als u de Video- en
S-Video-uitgang wilt gebruiken.
2. Component (I-SCAN) : Selecteer deze optie als u de
Component-uitgang voor
interlaced scannen (625i/525i)
wilt gebruiken.
3. Component (P-SCAN) : Selecteer deze optie als u de
Component-uitgang voor
progressief scannen
(625p/525p) wilt gebruiken.
4. SCART : Selecteer deze optie als u de Scart-uitgang
wilt gebruiken.
• RGB : Selecteer deze optie als u de SCART RGB-
uitgang wilt gebruiken.
• S-Video : Selecteer deze optie als u de SCART
S-Video-uitgang wilt gebruiken.
• Video : Selecteer deze optie als u de SCART
Video-uitgang wilt gebruiken.
Belangrijk
Belangrijk
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv om na
te gaan of uw tv Progressive Scan ondersteunt. Is
dit het geval, volg dan de in deze gebruiks-
aanwijzing genoemde instructies voor het instellen
van het menu van uw tv op Progressive Scan.
• Als het scherm is geblokkeerd door het instellen
van de verkeerde video-uitgang, raadpleegt u
pagina
30.
Video Uitgang±±
:
S-Video
4:3 L-Box
Zwarting±±±
:
Uit±
TV Systeem±±
:
PAL±
RGB
S-Video
Video
S-Video
Component (I-SCAN)
Component (P-SCAN)
SCART
Sample
This manual is suitable for devices