Samsung DVD-P142 user manual download (Page 13 of 16)

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 16
NL-27
NL-26
1.
Druk met de speler in de STOP stand op de toets
SETUP van de afstandsbediening.
2. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Setup
en druk vervolgens
op de toets RECHTS of ENTER.
3. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Instellingen Beeld
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
4. Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het
gewenste item te selecteren. Druk vervolgens op
de toets RECHTS of ENTER.
Normaal/Breedbeeld:
Afhankelijk van het soort televisie dat u bezit, is het
mogelijk dat u de scherminstelling (beeldverhouding) wilt
aanpassen.
1. 4:3 Letterbox : Kies hiervoor wanneer u op een
normale tv met 4:3 scherm het hele breedbeeld (16:9)
wilt zien dat op een dvd disk staat. Boven en onder
het beeld ziet u dan een zwarte balk.
2. 4:3 Pan-Scan : Kies hiervoor wanneer u op een
normale tv met 4:3 scherm alleen het middelste deel
van het breedbeeld (16:9) wilt zien (links en rechts
valt daarbij een gedeelte van het beeld weg.)
3. 16:9 Breed : Weergave van het gehele breedbeeld op
een breedbeeld tv.
Stilstaand Beeld
Met deze opties kunt u voorkomen dat het beeld in
stilstaande modus trilt en kunt u kleine letters duidelijker
weergeven.
1. Auto:
wanneer voor Auto is gekozen, worden de
instellingen Veld/Frame automatisch vastgesteld.
2. Veld: kies hiervoor wanneer het beeld in de Auto
stand trilt.
3. Frame: kies hiervoor wanneer u in de Auto stand
kleine letters duidelijker wilt weergeven.
Meldingen via TV
Hiermee kunt u de teksten die op het scherm
verschijnen, aan- of uitzetten.
Zwarting
van het scherm aanpassen.
TV Systeem
1. NTSC: Bij gebruik van een NTSC-systeem.
• Als uw TV-systeem alleen een PAL video-ingang
heeft, moet u "PAL" selecteren. Als u "PAL"
selecteert, wordt PAL 60Hz uitvoer gebruikt als
indeling voor Interlace-uitvoer.
• Als uw TV-systeem alleen een NTSC-ingang heeft,
moet u "NTSC-uitgang" selecteren.
2. PAL: Bij gebruik van een PAL-systeem.
• Als uw TV-systeem alleen een NTSC video-ingang
heeft, moet u "NTSC-uitgang" selecteren.
• Als uw TV-systeem alleen een PAL-ingang heeft,
moet u "PAL 50 Hz-uitgang" selecteren.
Beeldweergave instellen
Video Uitgang±±
:
S-Video
4:3 L-Box
Zwarting±±±
:
Uit±
TV Systeem±±
:
PAL±
Video Uitgang±±
:
S-Video
4:3 L-Box
Zwarting±±±
:
Uit±
TV Systeem±±
:
PAL±
1. Druk met de speler in de stand STOP op de toets
MENU van de afstandsbediening.
2. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Setup
en druk vervolgens
op de toets RECHTS of ENTER.
3. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Instellingen Geluid
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
4. Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het
gewenste item te selecteren. Druk vervolgens op
de toets RECHTS of ENTER.
Digitaal UIT audio
1. PCM: 48kHz/16Bit omzetten in PCM (2-kanaals).
Kies voor PCM wanneer de analoge audio-
uitgangen worden gebruikt.
2. Bitstream: Omzetten in Dolby Digital Bitstream (1 tot
5.1-kanaals). Kies voor Bitstream wanneer
de digitale audio-uitgang wordt gebruikt.
NB
NB
• Zorg dat de juiste digitale uitgang is ingesteld.
Bij onjuiste instelling hoort u geen geluid.
NB
NB
• Selecteer Digital bij meerkanaalsuitvoer.
Digitaal UIT werkt voor Dolby & MPEG-2.
Geluidsweergave instellen
Aan
Aan
MPEG-2 Digitaal
1. PCM : 48kHz/16Bit omzetten in PCM (2-kanaals).
Kies voor PCM wanneer de analoge audio-
uitgangen worden gebruikt.
2. Bitstream : Omzetten in MPEG-2 Audio Bitstream(1 tot
7.1-kanaals). Kies voor Bitstream wanneer
de digitale audio-uitgang wordt gebruikt.
DTS
1. Uit: geen geluid via digitale uitgang.
2. Aan: DTS Bitstream, alleen via digitale uitgang.
Kies voor DTS wanneer de speler op een DTS
Decoder is aangesloten.
Dynamische Compressie
1. Aan: dynamische compressie aan.
2. Uit: normal dynamisch bereik.
PCM codering
1. Aan: Selecteer deze optie als de versterker die is
aangesloten op de speler geen 96KHz
ondersteunt. In dat geval worden de 96KHz-
signalen geconverteerd naar 48KHz.
2. Uit: Selecteer deze optie als de versterker die is
aangesloten op de speler wel 96KHz ondersteunt.
In dat geval worden alle signalen ongewijzigd
uitgevoerd.
NB
NB
Instellingenmenu afsluiten of tijdens het
instellen teruggaan naar het menu:
Druk op de RETURN toets.
• Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby” en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
• “DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken
van Digital Theater Systems, Inc.
Sample
This manual is suitable for devices