Samsung DVD-P142 user manual download (Page 10 of 16)

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 16
NL-21
Menu Clips voor MP3/JPEG
Mappen selecteren
1. Open de disklade.
2. Plaats de disk in de lade.
- Plaats de disk met het label naar boven.
3. Sluit de lade.
-
De lade wordt gesloten en er wordt een scherm
weergegeven dat lijkt op het onderstaande scherm.
: Naam van het bestand dat op dat moment
wordt afgespeeld.
: Afspeeltijd van het huidige bestand.
: Huidige afspeelstand: Er zijn 4 standen
beschikbaar, die kunnen worden
geactiveerd door herhaaldelijk op de toets
REPEAT te drukken.
- Uit: Normaal afspelen
- Track: De huidige track herhalen.
- Folder: De huidige map herhalen.
- Willekeurig:
De bestanden op de disk
worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
: Pictogram voor MP3-bestand.
: Pictogram voor JPEG-bestand.
: Mappictogram.
: Pictogram voor huidige map.
De map kan alleen worden geselecteerd in
de stand Stop.
• De bovenliggende map selecteren
Druk op de toets RETURN om naar de
bovenliggende map te gaan of gebruik de toetsen
OMHOOG/OMLAAG om ".." te selecteren en druk
vervolgens op ENTER om naar de bovenliggende
map te gaan.
• Een map op hetzelfde niveau selecteren
Gebruik de toetsen LINKS/RECHTS om het
linkervenster te markeren. Gebruik de toetsen
OMHOOG/OMLAAG om de gewenste map te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
• Een submap selecteren
Gebruik de toetsen LINKS/RECHTS om het
rechtervenster te markeren. Gebruik de toetsen
OMHOOG/OMLAAG om de gewenste map te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
00:00:23
1_mp3
U i t
B e c a u s e Yo u
Sad Day
Bovenliggende map,
huidige map en mappen
op hetzelfde niveau
Mappen en bestanden
in huidige map
Root
JPEG
MP3
SONG FILE 3
MUSIC
SONG FILE 1
SONG FILE 2
1st
2nd
Bovenliggende map
Huidige map
Submappen
Mappen op hetzelfde niveau
NL-20
Zoom geluid
Bladwijzer
Zoom functie (dvd)
1. Druk tijdens het afspelen of in de pauzestand
op de MENU toets van de afstandsbediening.
2. Druk op de toetsen OMHOOG/OMLAAG om
Function
te selecteren en druk vervolgens op de
toets RECHTS of ENTER.
3. Selecteer met behulp van de toetsen
OMHOOG/OMLAAG
Zoom
en druk vervolgens
op de toets RECHTS of ENTER.
4. Kies met de pijltjestoetsen OMHOOG/OMLAAG
of LINKS/RECHTS het gedeelte van het scherm
waarop u wilt inzoomen.
5. Druk op ENTER.
- Bij weergave van een dvd drukt u herhaaldelijk op
ENTER voor een vergroting van achtereenvolgens
2X/4X/2X/ normaal.
CD-R MP3-disks
1. Open de disklade.
2. Plaats de disk in de lade.
- Plaats de disk met het label naar boven.
3. Sluit de lade.
-
De lade wordt gesloten en er wordt een scherm
weergegeven dat lijkt op het onderstaande scherm.
Afspelen van MP3 bestanden
1. Selecteer met de toetsen OMHOOG/OMLAAG de
gewenste map.
2. Selecteer nu een muziekbestand.
3. Druk op ENTER om het afspelen van het
muziekbestand te starten.
PROGRAMMA/WILLEKEURIG
Druk op de toets REPEAT om de afspeelmodus te
wijzigen. Er zijn 4 standen beschikbaar: Uit, Track,
Folder en WILLEKEURIG.
- Uit: Normaal afspelen
- Track: Het huidige nummer wordt herhaald.
- Folder: De huidige bestanden met dezelfde
extensie in de huidige map worden herhaald.
- Willekeurig: Muziekbestanden met dezelfde
extensie op de disk worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
* U kunt normaal afspelen hervatten door op de
toets CLEAR te drukken.
00:00:23
1_mp3
U i t
B e c a u s e Yo u
Sad Day
Sample
This manual is suitable for devices