Samsung DVD-P142 user manual download

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 16
Voordat u begint
NL-3
Batterijen plaatsen
1. Open het batterijklepje aan de achterkant van
de afstandsbediening.
2. Zet twee batterijen (formaat AAA) in het vakje.
Zorg dat de plus- en minpool (+ en -) aan de
juiste kant zitten.
3. Zet het batterijklepje terug.
Als de afstandsbediening niet goed werkt
• Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst
(let op plus- en minpool).
Gebruik normale batterijen.
• Kijk of de batterijen leeg zijn.
• Wordt het oog van de afstandsbediening
misschien geblokkeerd doordat er iets voor
staat?
• Kijk of er in de directe omgeving van de dvd-
speler tl-verlichting brandt.
Afstandsbediening
Batterijen voor de
afstandsbediening
(formaat AAA)
Gebruiksaanwijzing
Audio/Video-kabel
Inhoudsopgave
Veiligheid
NL-2
Accessoires
INSTELLEN
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Voordat u begint
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Verschillende soorten disks . . . . . . . . . . . . . . .4
Eigenschappen van de verschillende soorten disks
. .5
Beschrijving frontpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beschrijving achterpaneel
. . . . . . . . . . . . . . . .7
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
AANSLUITEN
Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
BASISFUNCTIES
Disk afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Gedeelte van hoofdstuk of track opzoeken/overslaan
. .12
Display functie (disk-informatie weergeven) . .12
Diskmenu en Titelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Menu Functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Passage herhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programmeren bepaalde volgorde . . . . . . . . .15
Vertraagde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
SPECIALE FUNCTIES
De breedte/hoogteverhouding (EZ View) aanpassen
.16
Taalkeuze geluidsspoor . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Taalkeuze ondertiteling
. . . . . . . . . . . . . . . . .17
Camerastandpunt kiezen . . . . . . . . . . . . . . . .18
Passage direct herhalen of overslaan . . . . . . .18
Bladwijzers (bookmarks)
. . . . . . . . . . . . . . . .19
Zoom geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Menu Clips voor MP3/JPEG . . . . . . . . . . . . . .20
Mappen selecteren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
CD-R MP3-disks
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Beeldcd's afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
INSTELLINGEN
Instellingenmenu - voorkeurinstellingen wijzigen
.23
Taalfuncties instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Geluidsweergave instellen . . . . . . . . . . . . . . .26
Beeldweergave instellen
. . . . . . . . . . . . . . . .27
Niveau kinderslot instellen . . . . . . . . . . . . . . .28
NASLAG
Problemen oplossen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Garantie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
1. Installeren
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenstemt
met die op het identificatieplaatje aan de achterkant van de
dvd-speler. Plaats de speler horizontaal op een geschikte
ondergrond (bijvoorbeeld een kastje of tafel) en laat voldoende
ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm).
Dek de ventilatieopeningen niet af. Plaats geen voorwerpen op
uw dvd-speler. Plaats hem niet op een versterker of op een
andere installatie die warmte verspreidt. Voordat u de speler
verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de disklade leeg is. Deze
dvd-speler is ontworpen voor een continue werking.
Bij de overgang naar de standby stand wordt de aansluiting op
het lichtnet niet onderbroken. Wanneer u de dvd-speler langere
tijd niet gaat gebruiken, adviseren wij u de stekker uit het
stopcontact te halen.
2. Voor uw veiligheid
Maak de dvd-speler nooit open. Dit kan gevaarlijk zijn voor u
en voor sommige gevoelige onderdelen. U riskeert een
elektrische schok of contact met de laserstraal. Probeer niet in
de dvd-speler, de ventilatieopeningen of andere openingen te
kijken.
3. Opgelet
Bescherm de speler tegen vocht (zet bijvoorbeeld geen vaas
bloemen of glas met drinken op de dvd-speler) en tegen hitte
(bijv. open haard). Zet de dvd-speler niet vlakbij een installatie
die sterke magnetische of elektrische velden opwekt (bijv.
luidsprekers). Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de
speler niet goed werkt.
Deze speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, maar
uitsluitend voor particulier gebruik.
Het gebruik van dit product is uitsluitend bestemd voor
privé-doeleinden.
Het kopiëren of laden van muziekbestanden met commerciële
bedoelingen of met winstoogmerk is of zou een schending
kunnen zijn van de Auteurswetgeving of de Wetgeving inzake
Industriële Eigendom.
Condensvorming: Wanneer u de dvd-speler en/of uw disks van
een koude in een warme omgeving overbrengt, bijv. in de
winter, moet u ongeveer twee uur wachten voordat u de
dvd-speler aanzet, zodat de speler en de disks op
kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier voorkomt u
ernstige beschadigingen.
4. Disks
Ga zorgvuldig met uw disks om. Houd de disk met uw vingers
aan de rand of in de opening vast. Plaats de disk altijd met het
label omhoog (bij een eenzijdige disk). Indien nodig gebruikt u
een zachte doek om de disk schoon te maken; werk hierbij van
het midden naar de rand. Plaats de disk na het afspelen altijd
terug in het bijbehorende doosje en zet dit verticaal weg.
Plaats de disk altijd op de juiste manier in de lade en maak
hierbij gebruik van de juiste geleiders. Gebruik nooit
reinigingssprays, benzine, statisch elektrische vloeistoffen of
andere oplosmiddelen om het oppervlak van de disk schoon te
maken.Maak de disk voorzichtig schoon met een zachte,
vochtige doek zonder schoonmaakmiddel. Maak bij het
schoonmaken nooit ronddraaiende bewegingen.
Daardoor kunnen cirkelvormige krassen ontstaan die storingen
tijdens het afspelen kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: GEBRUIK VAN MECHANISMEN,
AANPASSINGEN OF HANDELINGEN ANDERS DAN
ZOALS IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VERMELD,
KAN BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJKE
STRALING TOT GEVOLG HEBBEN.
5. Batterij
De batterij die in dit product is gebruikt, bevat chemicaliën die
schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen nooit weg bij het
normale huisafval. Wij raden u aan de batterij te laten
vervangen door een deskundige.
6. Behuizing reinigen
Om veiligheidsredenen moet u, voordat u de dvd-speler
schoonmaakt, de stekker uit het stopcontact halen.
• Gebruik geen benzine, thinner of andere oplosmiddelen om
de speler schoon te maken.
• Maak de buitenkant van de speler schoon met een zachte
doek.
1
2
3
4
5
Sample
This manual is suitable for devices