Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 8 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 39
15
DK
14
DK
Kontrolknapper
Der bruges kun et sæt kontrolknapper til betjening af både DVD- og
videofunktionen. Det er nyttigt at kende til følgende knappers
funktioner.
1
STANDBY/ON-knap
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON-knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
2
DVD-knap
Tryk på DVD-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge DVD-
funktionen.
DVD-indikatoren på frontpanelets display lyser, når DVD-
funktionen er valgt.
3
VCR-knap
Tryk på VCR-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge
videofunktionen.
VCR-indikatoren på frontpanelets display lyser, når
videofunktionen er valgt.
4
INPUT SEL. KNAP
Tryk INPUT SEL. gentagne gange for at skifte mellem forskellige
input: tuner (PR##), AV1 (bagside AV input), AV2 (bagside AV
input), AUX (bagside AV input)
Knappen er ikke brugbar når VCR er valgt.
Før du kan bruge VCR-funktionerne på side 18-45, skal
du trykke på VCR-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge VCR-tilstanden.
Før du kan bruge DVD-funktionerne på side 46-65, skal
du trykke på TV VIEW-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge DVD.
Indstilling af fjernsynet for DVD/videobåndoptageren
Fjernsynet skal kun indstilles for DVD/videobåndoptageren, hvis der
ikke benyttes et SCART-kabel.
Når der benyttes et SCART-kabel, skal fjernsynet indstilles
til audio/video (AV), for at man kan se billeder fra
DVD/videobåndoptageren.
1
Tænd for fjernsynet.
2
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON på forsiden af DVD/videobåndoptageren eller på
STANDBY/ON på fjernbetjeningen.
3
Vælg et programnummer på fjernsynet, der skal reserveres til
DVD/videobåndoptageren.
4
Indsæt videobåndet i DVD/videobåndoptageren. Kontroller, at
afspilleren begynder at aflæse båndet. Tryk på
II
-knappen, hvis
dette ikke sker.
5
Start en scanning på fjernsynet, eller indstil fjernsynet på UHF-
kanal 36.
6
Finjuster fjernsynet, til billede og lyd går klart igennem.
7
Hvis du ikke kan finde billede og lyd, eller hvis der er interferens fra
andre kanaler, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne for
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal (se Indstilling af
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal på side 22 og Problemer
og løsninger på side 66).
8
Gem kanalen i den ønskede position på fjernsynet, når billede og
lyd går klart igennem.
Resultat
:
Det pågældende program er nu reserveret til brug med
DVD/videobåndoptageren.
2
4
STANDBY/ON
PHONES
1
1
2
3
4
Sample
This manual is suitable for devices