Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 7 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 39
12
13
DK
DK
Funktionen Plug & Auto Set Up
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til satellitmodtager eller andet udstyr
1. AV2 IN: Via 21-bens SCART-kabel
Indsæt SCART-kablet med satellitmodtager eller andet udstyr i AV2 (DEC./EXT.)-stikket bag på
DVD/videobåndoptageren.
Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV2-indgangssignalkilderne.
2. Via RF-koaksialkabel
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RF-
outputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes en satellitmodtager eller en anden DVD/videobåndoptager via et
SCART-kabel, hvis det valgte udstyr har de rette udgange. Følgende illustrationer giver et par eksempler på
mulige tilslutninger.
1. AV1(EURO AV): Via 21-bens SCART-kabel
Indsæt SCART-kablet i satellitmodtager eller andet udstyr i AV1 (EURO AV)-stikket bag på
DVD/videobåndoptageren. Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1-
indgangssignalkilderne.
2. Via RF-koaksialkabel
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RF-
outputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
Deres video vil automatisk indstille sig selv, når der bliver tilsluttet
220V for første gang. TV stationer lagres i hukommelsen.
Denne proces tager nogle få minutter. Deres video er derefter klar
til brug.
1
Tilslut antenne kablet som vist på side 9.
(tilslut Deres DVD/videobåndoptager til TV´et v.h.a. antenne
kablet).
2
Tilslut videoen til 220V stikkontakt.
Resultat
:
LANGUAGESET
menuen vises.
3
Vælg ønsket sprog ved at trykke på
±
eller
knapperne.
4
Tryk på OK for at gemme det valgte sprog.
5
Tryk på OK knappen.
Resultat
:
COUNTRY SELECTION menuen vises.
6
Tryk på
±
eller
knapperne for at vælge Deres land.
Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en
indkodet referenceliste gældende for det valgte land.
7
Tryk på OK knappen.
Det antal stationer som automatisk gemmes af videobånd
optageren afhænger af det fundne antal stationer (land,
modtageforhold, mv.).
Processen afsluttes efter nogle minutter. Derefter vises aktuelt
tidspunkt og dato automatisk.
8
Kontrollér dato og ur.
Hvis der vises
Korrekt, tryk MENU-knappen ned to gange for at komme ud
af menuen.
Ukorrekt, se side 18
Automatisk indstilling kan udføres ved at man fortsætter
med trykke på
(stop) på videobåndoptageren i 5
sekunder eller mere, uden at der er sat noget bånd i.
Satellitmodtager eller andet udstyr
Antenne
Antennestik
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
SCART-kabel
RF-koaksialkabel
1
2
TV
Satellitmodtager eller andet udstyr
Antenne
Antennestik
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
SCART-kabel
RF-koaksialkabel
1
2
TV
2
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
TV
Auto setup
Please wait
00 %
Time
Date
Year
Clock Set
12 : 00
1 / JAN /
2004
THU
Auto Clock
: On
Sample
This manual is suitable for devices