Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 36 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 39
71
DK
70
DK
Der kan automatisk eller manuelt tunes ind på FM- og AM-stationer.
Tryk på knappen FM/AM.
Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes der mellem FM og AM.
For at tune ind på den ønskede radiostation.
1
Automatisk tuning 1
Tryk på knappen PROG
/
. En forudindstillet station bliver valgt
på frontpanelets display på DVD-/Videoafspilleren.
2
Automatisk tuning 2
Tryk og hold nede på
l
➛➛
eller
❿❿
l
for at starte automatisk tuning.
3
Automatisk tuning 3
Tryk på
l
➛➛
eller
❿❿
l
for at tune ind på en højere eller lavere
frekvens.
Sådan hører du radio
1
1
2
2
Lydmådefunktion
Lydmåde
Tryk på knappen SOUND MODE.
Hver gang du trykker på knappen, ændres måden som vist til højre.
4 STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM –Disse
virkemidler er tilgængelige i DSP-måde.
- NATURAL : Når der lyttes til almindelig lyd (tv/radio)
- JAZZ : Når der lyttes til jazz eller popsange
- CONCERT : Når der lyttes til klassisk musik
- STADIUM : Når der lyttes til live musik eller sportsudsendelser
- 4 STEREO : Giver en virkning, der ligger tæt på det originale
lydområde.
- STEREO : Når der lyttes til den original lyd ved brug af kun
fronthøjttalere og subwoofer
MATRIX./ MOVIE/ MUSIC (Dolby Pro Logic II) – Disse
virkemidler er tilgængelige i måden Dolby Pro Logic II.
- MOVIE : Vælges, når du ser en film.
(Du kan opleve følelsen af at være i biografen.)
- MUSIC : Vælges, når der er mange musikalske elementer.
(Du kan opleve følelsen af at være til koncert.)
- MATRIX : Vælges, hvis der lyttes til almindelig lyd.
(Du kan lytte til monoindspilninger i 5.1-CH surround-
måde.)
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form for teknisk afkodning af
multikanal-audiosignaler, der byder på forbedringer, der ligger
over den almindelige Dolby Pro Logic.
Dolby Pro Logic II adskiller Dolby Sound optagelser lige så vel som
almindelig stereolyd (videolyd, tv-udsendelser, ekstern indgang) i
5.1 kanaler (front venstre og højre, center, og surround venstre og
højre), således at du kan nyde almindelige lydsignaler med 6
højttalere.
Her til kommer, at forskellige parametre kan indstilles alt efter
indholdet og lydformatet, og således kan lydområdet indstilles med
større præcision.
Virkningen af hver sourroundmåde kan variere afhængig af
disktypen, der afspilles.
Under afspilning af en DVD indspillet i 2 eller flere kanaler,
kan en surroundmåde ikke vælges.
Under afspilning af en DVD, som er indspillet i 5.1 eller
flere kanaler, kan en surroundmåde ikke vælges.
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
MUSIC [MUSIC]
MA [MATRIX]
4 STEREO [4 STEREO]
STEREO [STEREO]
Sample
This manual is suitable for devices