Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 35 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 39
69
DK
68
DK
Om placeringen af højttalere
For at indstilles højttalerbalancen
1
Tryk på knappen SPEAKER
Hver gang du trykker på knappen, ændres displayet således: FL
Æ
C
Æ
FR
Æ
SR
Æ
SL
Æ
SU
Æ
VOL.
2
Tryk på knapperne AMP VOL + og AMP VOL – for at indstille
højttalerlydstyrken.
Styrken kan justeres mellem et niveau fra –10 til +10.
Således testes højttalerne
1
I stoppet tilstand trykkes på knappen TEST.
Testtonen udsendes til højttalerne i følgende rækkefølge:
FL(Fronthøjttaler/L (venstre))
Æ
C(Centerhøjttaler)
Æ
FR(Fronthøjttaler/R (højre))
Æ
SR(Surroundhøjttaler/R (højre))
Æ
SL(Surroundhøjrtaler/L (venstre))
Æ
SU(Subwoofer).
En hvislende lyd fra en højttaler indikerer, at højttaleren er
installeret korrekt.
2
For at stoppe højttalertesten, trykkes på knappen TEST igen.
Mens testtonen lyder, kan du bruge knapperne VOL. til at
indstille højttalerbalancen for den valgte kanal.
Mens subwooferen bliver testet, høres en lav bastone på
100Hz eller 125Hz.
Justering af bas og diskant
1
Tryk på knappen BASS eller TREBLE.
Hver gang du trykker på knappen BASS eller TREBLE, slås den
tilsvarende indstilling til eller fra.
2
Brug knapperne AMP VOL + og AMP VOL – for at indstille
højttalernes bas eller diskant.
Bas eller diskant kan justeres til et niveau mellem –10 til +10.
1
1,2
1
1
2
2
2
2
FL
FRONT SPEAKER
LEFT
FRONT SPEAKER
RIGHT
CENTER SPEAKER
SURROUND SPEAKER
RIGHT
SURROUND SPEAKER
LEFT
SUB WOOFER
SPEAKER
C
SUB
WOOFER
FR
SR
SL
Om placeringen af højttalere
1
Centerhøjttaler
Det er bedst at placere centerhøjttaleren i samme højde som fronthøjttalerne, men den kan placeres over eller
under tv-apparatet.
2
Surroundhøjttalere
Det er bedre at placere disse højttalere bagved lyttepositionen, vendende lidt nedad, ca. 60-90 cm over
ørehøjde.
Hvis din lytteposition er for tæt på bagvæggen, placeres disse højttalere til venstre eller højre for
lyttepositionen, således at de vender mod hinanden.
3
Fronthøjttalere
Det er bedre at placere disse højttalere således, at deres tweetere er ved ørehøjde, vendende indad (ca. 45°)
imod dig.
4
Subwoofer
Subwooferens placering er ikke så væsentlig. Placer den, hvor du vil.
Placer ikke subwooferen tæt ved tv eller skærm, da subwooferen ikke er helt magnetisk afskærmet.
Ideel placering af højttaler
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
Sample
This manual is suitable for devices