Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 34 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 39
67
DK
66
DK
Visning af CD-billede
DVD
• Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
• Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
• Kun CD-R disks med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller Joliet kan vises.
• Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige
karakterer (. / = +).
• Kun konsekutivt indspillede multisession-disks kan vises. Hvis der er et tomt segment i en multisession-disk, kan
disken kun vises hen til dette tomme segment.
• Der kan maksimalt lagres 500 billeder på en enkelt CD.
• Kun Kodak Picture CD’er kan vises.
• Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i billedmapperne, der kan vises.
• En billeddisk, der ikke er en Kodak Picture CD, kan tage længere tid at starte og er måske slet ikke mulig at vise.
• Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500 JPEG-filer, der kan vises.
• Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det kun de 300 JPEG-mapper, der kan vises.
CD-R JPEG Disks
Indstilling af forsinkelsestid
Der kan indstilles en forsinkelsestid for center- og surroundhøjttalere for at justere lyden i
overensstemmelse med rummets akustiske forhold. Forsinkelsestiden er fra start sat til '0 ms'.
• Man kan nyde den bedste lyd under 5.1 kanal surround afspilning, hvis afstanden mellem lytteren og hver
enkelt højttaler er den samme. Forsinkelsestiden kan indstilles i center- og surroundhøjttalerne for at
tilpasse lyden til rummets akustiske forhold.
1
Indstilling af centerhøjttaleren
Hvis Dc-afstanden er lig med eller længere end Df-afstanden på figuren, indstilles tiden til 0 ms.
I andre tilfælde ændres værdien i overensstemmelse med skemaet.
(A) = Df - Dc
2
Indstilling af surroundhøjttalerne
Hvis Df-afstanden er lig med afstanden på Ds på figuren, indstilles tiden til 0 ms.
I andre tilfælde ændres værdien i overensstemmelse med skemaet.
(B) = Df - Ds
Afstand for (A) (m)
Værdi (ms)
0.00
0
0.34
1
0.68
2
1.02
3
1.36
4
1.70
5
Afstand for (B) (m)
Værdi (ms)
0.00
0
1.02
3
2.04
6
3.06
9
4.08
12
5.10
15
Ideel placering for
centerhøjttaler
Ideel placering for
surroundhøjttalere
Det er bedst at placere alle højttalere
inden for denne cirkel.
Sample
This manual is suitable for devices