Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 33 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 39
65
DK
64
DK
Programmeret afspilning & Vilkårlig afspilning
Du kan lytte til numre i vilkårlig eller i en ønsket rækkefølge.
Der kan programmeres op til 20 spor.
Denne funktion er kun tilgængeligt med Audio CD'er.
Før du begynder…
Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
1
I STOP-måde trykkes på knappen REPEAT.
Menuen for afspilningsrækkefølge vises.
2
Brug knapperne
,
for at vælge PROGRAM, og tryk derefter på
knappen OK.
Skærmen, hvor du kan vælge, kommer frem.
- Vælg <RANDOM> (vilkårlig), og tryk på knappen OK for at
afspille sporene i vilkårlig rækkefølge.
3
Brug knapperne
±
,
,
,
for at vælge det ønskede spor (CD),
og tryk derefter på knappen OK.
Det valgte spor bliver tilføjet til programrækkefølgen.
- Tryk på knappen CLEAR (slet). Det sidst tilføjede spor bliver
slette fra programrækkefølgen.
4
For at afslutte programmeringen og starte afspilningen trykkes på
knappen
ll
.
Sporerne bliver afspillet i den rækkefølge, de bliver
programmeret.
• Hvis diskbakken åbnes under programmering, bliver programmeret
afspilning annulleret.
• Programmeret afspilning kan kun indstilles, når CD'en ikke
afspilles.
• For at annullere programmeringen
-
Tryk på knappen REPEAT eller RETURN.
Programmet bliver ikke gemt, og programskærmen
forsvinder.
• For at annullere programmeret afspilning
-
Under afspilning eller i stoppet tilstand trykkes på knappen
CLEAR.
RANDOM
PROGRAM
Track
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Program
Order
01
02
03
04
CLEAR
RETURN
DVD
Visning af CD-billede
Før du begynder…
Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
1
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og læg
disken i.
Læg disken i med billedsiden opad.
2
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
Når diskbakken lukker, vises skærmen, som er vist til højre.
3
Brug knapperne
±
,
på fjernbetjeningen for at vælge det billede,
som du ønsker at se, og tryk derefter på knappen OK.
Skærmen vist i midten kommer frem. (Tryk på
ll
for at skifte til
billedserie.
Album
: Viser miniaturebilleder.
På miniatureskærmen
- For at se de næste 6 billeder, trykkes på (
❿❿
I
).
- For at se de forrige 6 billeder, trykkes på (
I
➛➛
).
Roter
: Hver gang der trykkes på knappen OK, roterer billedet 90
grader med uret.
Zoom
: Hver gang der trykkes på knappen OK, forstørres billedet
op til 4X. (Normal
2X
4X
2X
Normal)
Billedserie
: Starter billedserien.
-
Hurtig : Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 6
sekunder.
-
Normal : Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 12
sekunder.
-
Langsom: Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 18
sekunder.
Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernbetjeningen i 10
sekunder, forsvinder menuen. Tryk på knapperne
±
,
eller
,
fjernbetjeningen for at få vist menuen igen.
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
100K22
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
Timer:
RETURN
Album
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
DVD
Sample
This manual is suitable for devices