Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 32 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 39
63
DK
MP3/WMA Afspilning
Dine MP3 eller WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3 eller WMA filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og med Apples
Mac. Disse to formater er de
mest brugte.
Ved navngivning af dine MP3 eller WMA filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil
forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma. Ved komponering af din titel, vær sikker på at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inkluderet: (.,/,\,=,+).
Brug en dekompression overførselshastighed på mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 filers lydkvalitet afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions hastighed du vælger.
For at opnå
audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på mindst
128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre lyd kvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom
192 Kbps eller mere.
Modsat, filer med sampling hastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps, når der optages WMA-filer.
WMA filers lydkvalitet afhænger i bund og grund af størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du
vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på analog/digital sampling, som stemmer med
WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder det, at filer med dekomprimeringsstørrelser
under 64Kbps eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og kode beskyttet for at hindre illegal kopiering.
Disse filer er af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af Microsoft Inc) and SDMITM
(registeret varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
Vigtigt:
Ovennævnte rekommandationer kan ikke tages som en garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3
optagelser, eller som en forsikring af lyd kvalitet.
Du skal være opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser på CD-R’er forhindrer
optimal playback af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lyd
kvalitet og i visse tilfælde afspillerens
uformåenhed til at læse filerne).
• Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 300 mapper per disk.
Når der optages MP3-filer på CD-R, se venligst følgende.
CD-R MP3/WMA disks
62
DK
Afspilning af WMA
DVD
Afspilning af WMA-disks
Før du begynder...
Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på tv'et for at vælge indgangskilden.
Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til DVD-måde.
1
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og læg disken i.
Læg disken i med billedsiden opad.
2
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
Når diskbakken lukker, kommer skærmen frem.
3
Brug
±
,
for at vælge nummeret, du ønsker at afspille.
For at afspille trykkes på knappen
ll
.
For at ændre biblioteket trykkes på knappen
, og derefter
- Tryk på knappen RETURN for at for at flytte til det øverste bibliotek, og brug
±
,
for at vælge den
ønskede mappe.
For at stoppe afspilning trykkes på knappen
.
For at stoppe afspilningen midlertidigt trykkes på knappen
ll
.
For at genoptage afspilning trykkes på knappen
ll
.
Afhængig af optagelsesmåden, kan der være visse WMA CD-R'er, der ikke kan afspilles.
Sample
This manual is suitable for devices