Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 29 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 39
57
DK
56
DK
Vælg undertekst-sprog
DVD
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertekster med SUBTITLE-knappen.
1
Tryk på SUBTITLE-knappen.
2
Brug
/
-knappen til at vælge det ønskede undertekst-sprog.
3
Brug
±
/
-knappen til at bestemme om underteksten skal vises
eller ikke.
- Undertekst-sproget vises med forkortelser.
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken
og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme undertekstsprog hver
gang du afspiller en DVD; så se s. 48 “Indstilling af sprog”.
Brug SUBTITLE-knappen
Vælg kameravinkel
DVD
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene,
kan du bruge (Angle) vinkel-funktionen.
Tjek først om VINKEL-mærket (
) er til stede i det øverste venstre
hjørne af skærmen
1
Når mærket ANGLE vises, skal du trykke på knappen ANGLE.
Derefter vises ikonet ANGLE i øverste venstre hjørne af skærmen.
2
Brug
/
-knappen til at vælge den ønskede kameravinkel.
Tryk derefter på OK-knappen.
3
Displayet fjernes ved at trykke på ANGLE-knappen igen.
Brug ANGLE (vinkel)-knappen
Display-funktionen(DVD/VCD/CD)
DVD
1
Tryk på knappen INFO under afspilning.
2
Brug knapperne
±
/
for at vælge det ønskede element.
3
Brug knapperne
/
for at lave den ønskede opsætning.
Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes til at få direkte adgang til
titel, et kapitel eller til at begynde afspilningen på et ønsket tidspunkt.
4
For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO.
igen.
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket titel, når der er
mere end én på disken. Hvis der for eksempel er mere end én
film på en DVD, vil hver film blive vist på listen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at man hurtigt
kan finde en ønsket passage.
Giver mulighed for at afspille en film på et ønsket tidspunkt.
Begyndelsestidspunktet indtastes som reference.
Henviser til sproget for filmens lydspor. I eksemplet afspilles
lydsporet på engelsk 5.1 kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige lydspor.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på disken.
Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås
fra, hvis man ønsker det. En DVD-disk kan have op til 32
forskellige undertekster.
Hvad er et Afsnit?
Hver titel på en DVD kan inddeles i afsnit (samme som spor eller sange
på en audio CD).
Hvad er en Titel?
En DVD kan indeholde flere forskellige titler. Hvis disken f.eks.
indeholder fire forskellige film, kan hver film betragtes som en titel.
Når en DVD afspilles
TITLE
CHAPTER
TIME
AUDIO
SUBTITLE
1
ENG
ENG
MOVE
OK
ENG
ENG
MOVE
OK
ENG
ENG
0~9
OK
5
1
ENG
On
ENG
Off
1
Når man er i VCD 2.0 måde (MENU ON), virker denne funktion
ikke. Brug knappen DISC MENU i VCD 2.0 måde for at vælge
MENU ON eller OFF.
Sample
This manual is suitable for devices