Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 28 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 39
55
DK
54
DK
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
DVD
Hvis du bruger et 4:3 tv
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
De sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
4:3 Pan Scan
Venstre og højre side af skærmen er skåret væk og midten af 16:9 skærmen vises.
AScreen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
Zoom Fit (zoomtilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at
forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk og den centrale del af skærmen er forstørret.
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
DVD
1
Tryk på knappen EZ VIEW.
Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange.
Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af skærmindstillingen i den oprindelige indstillingsmenu.
For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør du indstille det korrekte størrelsesforhold i
indstillingsmenuen (Se side 51).
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
Hvis du bruger et 16:9 tv
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder
skærmens sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. (Det
kan være, at de sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
Zoom Fit (Zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16
:9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at
forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
Sample
This manual is suitable for devices