Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 27 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 39
53
DK
52
DK
Komponentforbindelser (for DVD)
DVD
Komponentvideoudgang er kun tilgængeligt for DVD-afspilning. RF
og Line-indgang er tilgængelig for tuner og video-afspilning.
Hvis dit tv-apparat understøtter progressiv scanning, kan det
transmittere Pr-, Pb- og Y-signaler separat, så du kan få et skarpt og
klart billede
Hvad er progressiv scanning?
Det er et sæt jackstik, der kan give skarp og klar billedkvalitet,
idet det bruger dobbelt så mange felter og linjer som
komponentudgangen gør.
1
Tilslut DVD-afspillerens komponentudgang til tv-apparatet.
Brug komponentkablet til at forbinde komponentudgangen bag på
DVD/Videoafspilleren til komponentudgangen på dit tv-apparat.
Hvis der byttes om på forbindelserne, når komponentkablet forbindes,
bliver billedet rødligt eller blåligt.
2
Indstil tv'et til COMPONENT.
Vælg komponentindgang som dit tv's AV-indgang. Indtil nu er det
normalt, hvis billedet er rødligt.
3
Tryk på knappen P.SCAN på frontpanelet.
Hvis knappen P.SCAN på DVD/Videoafspilleren bliver trykket ned,
tændes en blå lampe, og følgende meddelelse bliver vist:
Tryk på OK for at aktivere progressiv scanning.
Følgende meddelelse bliver vist, og derefter bliver billedet vist i
progressiv scanningsmåde.
4
Tryk på knappen P.SCAN igen for at deaktivere progresssiv
scanning.
Hvis knappen P.SCAN på DVD/Videoafspillerens frontpanel bliver
trykket ned igen, tændes en blå lampe og progressiv scanning
bliver annulleret. Vælg en anden måde som dit tv's AV-indgang for
at bruge en anden udgang fra DVD/Videoafspilleren.
Dette er kun tilgængeligt for tv-apparater, der understøtter
progressiv scanning.
Når progressiv scanning er aktiveret, er video-, S-video - og SCART
- udgange ikke tilgængelige.
For at aktivere progressiv scanning skal DVD/Videoafspilleren
være i stoppet tilstand.
Du kan lytte til audio-lyd gennem AUX-audioudgang eller 5.1CH-
højttalere, mens du ser billeder fra komponent- eller S-Video-
udgange.
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Til Komponentetindgang
på dit tv
1
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
Specielle afspilningsfunktioner
Under DVD/CD-afspilning kan De vælge fra følgende specielle
afspilningsmuligheder. For at vende tilbage til normal afspilning,
skal De trykke på
ll
-knappen.
1
Still
Tryk på
ll
-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
Billedet vil fryses og lyden vil forsvinde.
For at genstarte afspilningen, skal De trykke på
ll
-knappen.
Hvis afspilleren efterlades i Pausemode i 5 minutter, vil den
stoppe automatisk.
2
Skip Fremad/Tilbage
Mens en CD eller DVD-diskette er i Afspilningsmode, skal De trykke
på Skip Fremad/Tilbage (
❿❿
l
/
l
➛➛
)-knapperne på fjernbetjeningen
eller frontpanelet for at springe frem og tilbage gennem
disketteafsnit/numre.
• Skip Fremad vil springe til næste kapitel/nummer.
• Skip Tilbage vil springe til begyndelsen af det aktuelle afsnit/nummer.
• Tryk på Skip Tilbage igen for at springe til begyndelsen af det
foregående kapitel/nummer.
Søg Frem/Tilbage
Mens en disk er i afspilningsmode, skal De trykke på
Fremad/Tilbage (
❿❿
/
➛➛
)-knapperne på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet for at få vist søgningen fremad/tilbage ved 2X - 4X -
8X- 16X- 32X- 128X hastighed. Tryk på
ll
-knappen for at vende
tilbage til normal hastighed.
BEMÆRK: CD-søgningshastighed-2X, 4X, 8X
3
Slowmotion
Under afspilning, skal De trykke på
ll
-knappen for at fryse
billedet. Brug derefter Søgning Fremad (
❿❿
) for langsom afspilning
ved forskellige hastigheder.
• Hvert tryk på Slow-knappen vil øge hastigheden for langsom
afspilning til 1/8, 1/4 eller 1/2 normal hastighed.
Lyden vil forsvinde under langsom afspilning.
Frontpanelets Slowmotion-knappen - Hold Fremadknappen på
frontpanelet trykket ind for at aktivere langsom afspilning. Tryk på
ll
-knappen for at genstarte normal afspilning.
Langsom funktion fungerer kun i retningen frem
Langsom funktion er ikke tilgængelig for CD.
4
Stop/Genstart
Tryk på Stopknappen for at stoppe afspilning. For at genstarte
DVD/CD’en fra der, hvor disken stoppede, skal De trykke på
ll
-
knappen.
Tryk på
-knappen to gange for at stoppe afspilningen helt.
Næste gang De trykker på
ll
, vil disken starte fra begyndelsen.
DVD
1
2
2
4
Sample
This manual is suitable for devices