Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 26 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 39
51
DK
50
DK
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD’er, som er blevet
tildelt en “censurniveau”. Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er
din familie ser.
Der kan være op til 8 censurniveauer på en disk.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
±
/
, tryk derefter på knappen
eller OK.
3
Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
±
/
, tryk derefter på
knappen
eller OK.
4
Brug
/
-knappen og vælg Yes, hvis du ønsker at indkode et
kodeord. Nu vises Indtast kodeord på skærmen.
5
Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til genindtastning af
adgangskode vises, så du kan bekræfte adgangskoden. Indtast
adgangskoden igen. Skærmbilledet til børnesikring vises.
Bestem Censurniveau
Censurniveauet virker kun, hvis du har sagt ‘yes’ til “Use
password”. Du kan ændre dette igen ved at vælge ‘No’ ved hjælp
af
±
/
-knapperne.Brug
eller OK- knappen til at vælge det
ønskede censurniveau. Tryk på OK.
- Brug
±
/
-knappen til at vælge det niveau (f.eks. niveau 6) og
tryk derefter på OK. Nu kan disks med censurniveau 7 ikke
afspilles.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved ‘use
password’ ved hjælp af
eller OK-knapperne.
Ændring af kodeord
- Brug
±
/
-knappen til at vælge Change Password.
Tryk på OK.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den
igen.
Tryk på RETURN eller
-knappen for at fjerne SETUP
MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under
setup.
Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse Forget Password
i fejlfindingsmanualen .
DVD
Indstilling af displayet
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
±
/
, tryk derefter på knappen
eller OK.
3
Vælg Display Setup ved hjælp af knapperne
±
/
, tryk derefter på
knappen
eller OK.
4
Brug
±
/
-knappen til at vælge den ønskede indstilling.
Tryk derefter på
eller OK-knappen.
TV Aspect (format)
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at justere
skærmindstillingerne (aspektforhold).
1. 4:3 Letter Box :
Vælges hvis du ønsker at se det totale 16:9 skærmformat, som
DVD’en har, også selv om du har et TV med 4:3 skærmformat.
Du vil nu se sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Vælges for normal TV-størrelse, når du ønsker at se midtersektionen
af en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke
kunne ses).
3. 16:9 Wide :
Lader dig se hele 16:9 filmen på dit widescreen TV.
Black Level
Justerer skærmens lysniveau.
NTSC Disc Output
“NTSC”, hvis skærmen kun har én NTSC-videoindgang.
Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge “PAL 60 Hz”.
DVD Output
1. RGB:
Udsender RGB-signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)
2. S-Video:
Udsender S-VIDEO signaler fra AV-STIKKET (SCART
terminal)
3. Video:
-
Udsender FULDSTÆNDIGE VIDEO signaler fra AV Stikket
(SCART terminal)
- Sender COMPONENT INTERLACE-signal
(komponent skærmskanderingssignal) fra
COMPONENT JACK (komponentjackstik).
DVD
Setup
Setup
Display Setup
Setup
:
Use Password
Parental Setup
:
No
~
Yes
No
Yes
NTSC Disc Output
DVD Out
TV Aspect
Black Level
Display Setup
:
4:3 L-Box
:
PAL 60Hz
:
RGB
Setup
Setup
Display Setup
Setup
:
S-Video forbindelser (for DVD)
DVD
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Til S-videoindgang på dit tv
1
S-Video er kun for DVD-afspilleren. Tuneren og afspilleren bliver
stadig vist via RF eller linjeudgange.
For at aktivere dit alternative (S-video) videovalg, skal du følge
instruktionerne for "DVD Out" ovenfor.
Hvis dit fjernsyn er udstyret med S-video indgang kan du nyde super
videokvalitet, når du ser DVD'er på din DVD-afspiller.
1
Forbind 'S-Video Out' til TV
Forbind et S-Video-kabel fra 'S-video Out' på bagpanelet af DVD-
afspilleren til 'S-Video Input' på dit tv-apparat.
Sample
This manual is suitable for devices