Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 24 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 39
47
DK
46
DK
Valg af forbindelse
I det følgende vises eksempler på almindeligt brugte metoder til at forbinde DVD-afspilleren til et fjernsyn
eller andre komponenter. Dette gælder kun DVD. Videobåndoptageren kan ikke benyttes via denne
forbindelse.
DVD
Tilslutning til et fjernsyn
Television
S-video-stik
Component
Jack
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Television
eller
Indstilling af sprog
DVD
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst
menuen, så det ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk menuskærmene.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
±
/
tryk derefter på knappen
eller OK.
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
tryk derefter på
knappen
eller OK.
4
Vælg Disc Menu ved hjælp af knapperne
±
/
tryk derefter på knappen
eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD MENU.
Disk Menu sprog
Language Setup
Disc Menu
:
English
Audio
:
English
Subtitle
:
Automatic
Disc Menu Language
Disc Menu
Setup
Setup
Setup
:
Display Setup
Sample
This manual is suitable for devices