Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 23 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 39
45
DK
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen
Videobåndoptagerens fjernbetjening er egnet til Samsung-fjernsyn
og kompatible mærker.
Følg anvisningerne nedenfor for at finde ud af om dit fjernsyn er kompatibelt.
1
Tænd fjernsynet.
2
Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3
Hold TV-knappen trykket nede og indtast den tocifrede kode for
mærket på fjernsynet, ved at trykke på de numeriske knapper.
Mærke
Koder
Mærke
Koder
SAMSUNG
01 til 06
PHILIPS
02, 20, 22
AKAI
09, 23
SABA
13, 14, 22 til 24
GRUNDIG
09, 17, 21
SONY
15, 16
LOEWE
02
THOMSON
13, 14, 24
PANASONIC
08, 23 til 27
TOSHIBA
07, 16 til 19, 21
Resultat
:
Hvis fjernsynet er kompatibelt med fjernbetjeningen,
slukkes det. Det er nu programmeret til at blive betjent
af fjernbetjeningen.
Hvis der angives flere koder for fjernsynsmærket, så prøv én
kode ad gangen indtil du finder én der virker.
Når batterierne i fjernbetjeningen udskiftes, skal koden igen
programmeres, som anvist ovenfor.
Fjernsynet kan så styres ved hjælp af følgende knapper.
Knap
Funktion
TV STANDBY/ON
Anvendes til at slukke og tænde for fjernsynet.
TV eller VCR
Anvendes til at skifte mellem TV og VCR
funktionerne.
INPUT SEL.
Anvendes til at vælge en ekstern kilde.
VOL
+
eller
Anvendes til at indstille lydstyrken på fjernsynet.
PROG/TRK
Anvendes til at vælge ønsket program.
(
eller
)
TV MUTE
Anvendes til at slå lyden fra på fjernsynet.
Ikke alle funktioner fungerer på alle fjernsyn. Hvis der
opstår problemer, må du anvende fjernbetjeningen som
leveres med fjernsynet.
VCR
Eftersynkronisering af et tidligere indspillet bånd
VCR
44
DK
Med funktionen Audio Dubbing kan du slette den tidligere
indspillede lyd og erstatte den med et nyt lydspor fra en af følgende
kilder:
En cd, DVD
En mikrofon tilsluttet et lydsystem
En båndoptager
Begrænsning:
Man kan kun eftersynkronisere det normale lydspor (normal audio).
1
Forbind et RCA-audiokabel med det korrekte udgangsstik på
lydsystemet (fx en båndoptager).
2
Forbind den anden ende af RCA-audiokablet med audiostikkene
(L, R) bagpå DVD/videobåndoptageren.
3
Indsæt det indspillede bånd, hvis lydspor skal erstattes, og tryk på
ll
for at starte afspilningen.
4
Søg efter slutstedet for eftersynkroniseringen ved hjælp af
❿❿
, og
nulstil tælleren ved at trykke på INFO. og CLEAR.
5
Gå lidt længere tilbage end startstedet for eftersynkroniseringen
ved hjælp af
➛➛
.
6
Tryk på
ll
-knappen.
igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
7
Tryk på A.DUB.
Resultat
:
Videobåndoptageren befinder sig nu i
eftersynkroniserings-pausetilstand
8
Find det sted på båndet, hvor du ønsker at starte afspilningen.
Eksempel
: Den sang, du ønsker at optage på båndet.
9
Når du er parat, skal du:
Starte afspilningen på lydsystemet
Trykke på REC(
) på fjernbetjeningen.
Resultat
:
Lydsporet på det indspillede bånd erstattes.
10
Eftersynkroniseringen stopper, når tælleren når til 0:00:00.
Den nye lyd vil blive optaget på båndets normale lydspor,
og den oprindelige lyd forbliver på Hi-Fi-lydsporet.
Hvis du vil høre den nye lyd og den oprindelige lyd mixet
sammen, skal du trykke på Audio-knappen på
fjernbetjeningen, til funktionen MIX vises (se side 34).
A.DUB
-0:05:23
7
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
2
1
2
2
5
5
4
4
3
6
Sample
This manual is suitable for devices