Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 22 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 39
42
43
DK
DK
Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel
Du kan forbinde andet audio-/videoudstyr med
DVD/videobåndoptageren ved hjælp af audio-/videokabler, hvis det
har de korrekte udgange.
Eksempler
:
Du ønsker at kopiere et videobånd ved hjælp af en
anden videobåndoptager (se side 40).
Du ønsker at afspille og/eller kopiere billeder taget
med en camcorder (se side 40).
Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og
videobåndoptageren, før kablerne forbindes.
1
Indsæt den ene ende af RCA videokablet i VIDEO-stikket bag på
videobåndoptageren.
2
Indsæt den anden ende af videokablet i det korrekte udgangsstik
på det andet system (videobåndoptager eller camcorder).
3
Indsæt den ene ende af RCA-audiokablet i AUDIO-stikket bag på
videobåndoptageren.
Farvekoderne for højre og venstre kanal skal overholdes.
4
Indsæt den anden ende af audiokablet i det korrekte udgangsstik
på det andet system (videobåndoptager, camcorder eller
stereoanlæg).
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder
Du kan kopiere et bånd på DVD/videobåndoptageren fra en anden
videokilde, som fx en anden videobåndoptager eller en camcorder.
Det er en overtrædelse af loven om copyright at kopiere
indspillede bånd eller på nogen måde genindspille dem
uden først at have indhentet tilladelse fra ejeren af den
pågældende copyright.
1
Forbind den videokilde, hvorfra båndet skal kopieres, med de
korrekte SCART-audio- og videostik bagpå
DVD/videobåndoptageren, som angivet på side 11.
2
Indsæt et tomt bånd i DVD/videobåndoptageren.
3
Indsæt det indspillede bånd i den anden videokilde
(videobåndoptager eller camcorder).
4
Tryk på INPUT SEL.-knappen for at vælge det korrekte input på
DVD/videobåndoptageren:
AV1, AV2 for SCART-input
AUX for RCA-input
5
Start afspilningen af det bånd, der skal kopieres.
6
Hold REC (
) nede et stykke tid for at starte optagelsen på
DVD/videobåndoptageren.
7
Når optagelsen er færdig, skal du trykke på
på både
DVD/videobåndoptageren og den anden videokilde.
VCR
VCR
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
1
3
3
7
6
2
Sample
This manual is suitable for devices