Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 21 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 39
40
41
DK
DK
Søgning efter en bestemt sekvens
INTRO SCAN
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
±
eller
til Intro Scan er valgt.
2
Tryk på OK eller
.
3
Tryk
➛➛
eller
❿❿
afhængig af i hvilken retning det ønskede program
er placeret.
4
Når et bogmærke er fundet afspiller DVD-VCR'en i fem sekunder og
fortsætter derefter med at søge efter næste bogmærke.
5
Hvis du ønsker at se sekvensen fra et bestemt indeks, trykkes blot
II
to gange.
Index Skip Search
Denne funktion gør det mulig at spole frem/tilbage til en vis plads
på båndet. Det betyder at hvis du har indspillet tre forskellige
programmer og har spolet båndet tilbage til dets begyndelse, kan du
med denne funktion gå direkte til begyndelsen af det andet program
ved at trykke SEARCH.
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
±
eller
til Intro Scan er valgt.
2
Tryk på OK eller
.
3
Tryk
➛➛
eller
❿❿
to gange. Det fører direkte til begyndelsen af det
ønskede program.
4
Eftersøgningen kan udføres med frem (tryk
❿❿
) eller tilbage (tryk
➛➛
).
(
➛➛
-20
0
+20
❿❿✌
5
For at afslutte søgningen efter bogmærker, tryk
II
eller
.
Brug af båndtælleren
Båndtælleren:
Angiver den forløbne tid i afspilnings- og optagetilstand
(timer, minutter og sekunder)
Nulstilles, når der indsættes et bånd i
DVD/videobåndoptageren
Gør det nemt at finde starten på en sekvens
Hvis den resterende tid skal kunne udregnes korrekt, skal
det angives, hvilken type kassette der bruges.
1
Indsæt et bånd i DVD/videobåndoptageren.
2
Nulstilling af båndtælleren ved starten af en sekvens:
Tryk INFO to gange så vises tælleren.
Tryk på CLEAR, når du vil nulstille båndtælleren
3
Når De er klar,
Begynd afspilning eller optagelse.
Tryk på
knappen.
For hurtig frem- eller tilbagespolning af den sekvens, for
hvilken tælleren blev sat til nul, tryk på
➛➛
eller
❿❿
.
Visse oplysninger, som fx tælleren, kan vises på
fjernsynsskærmen (medmindre OSD-funktionen er slået fra
- se side 27).
Tryk på INFO.:
En enkelt gang for at få vist den aktuelle funktion,
programnummer, optagehastighed, dato, klokkeslæt og
tæller
To gange for kun at få vist tælleren
Tre gange for at få vist, hvor lang tid der er tilbage på
båndet
Fire gange for at rydde skærmen
VCR
VCR
3
3
INTRO SCAN
:
INDEX SEARCH
:
-
06
0:00:00
2
2
Sample
This manual is suitable for devices