Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 20 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 39
38
39
DK
DK
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder
Man kan variere afspilningshastigheden ved at bruge Shuttle-
funktionen (op til ni gange den normale hastighed).
Eksempel
:
Du ønsker at analysere en sportsudøvers teknik
bevægelse for bevægelse.
Shuttle-funktionen findes på fjernbetjeningen
Der er ingen lyd, når en sekvens afspilles ved varierende
hastigheder.
1
Tryk på:
ll
under afspilning
SHUTTLE (
<<
) for at afspille båndet baglæns
SHUTTLE (
>>
) for at afspille båndet forlæns
2
Hver gang du trykker på en SHUTTLE-knap, ændres hastigheden
som vist i den følgende illustration.
Søgning efter en bestemt sekvens
Hver gang der optages på et bånd på denne
DVD/videobåndoptager, oprettes der automatisk et “indeks” på
båndet, når optagelsen starter.
Søgefunktionen gør det muligt at spole frem eller tilbage til et
bestemt indeks og starte afspilningen fra det punkt. Afhængig af den
valgte retning er indekserne nummereret som følger:
Denne DVD-VCR bruger et standardregistreringssystem
(VISS). Som følge kan den genkende ethvert register skabt
af andre VCR der bruger samme system og vice versa.
Go to 0:00:00 Stop
Brug denne funktion når du vil søge efter [0:00:00] ifølge tælleren.
Tryk CLEAR ved det punkt på båndet, hvor du vil sætte tælleværket
til [0:00:00].
VCR-båndet spoles da tilbage eller frem og søger efter [0:00:00] og
standser automatisk der.
1
Når der er trykket på SEARCH, tryk
±
eller
til Go to [0:00:00] er
valgt.
2
Tryk på OK eller
.
End Search
Brug denne funktion til at søge efter en ledig plads til indspilning af
et program på videobåndet.
Videobåndet spoles frem, der søges efter en ledig plads og der
standses automatisk. Hvis slutningen af videobåndet nås under
søgningen skydes videobåndet ud.
1
Når der er trykket på SEARCH, tryk
±
eller
til End search er
valgt.
2
Tryk på OK eller
.
2
1
1
2
etc.
Foregående
sekvens
Aktuelle
sekvens
Næste
sekvens
etc.
VCR
VCR
REVERSE
REVERSE
REVERSE
SLOW
SLOW
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
STILL
MOTION
MOTION
PLAY
X3
X5
X9
X9
X5
X3
X1/10
X1/5
1
1
Sample
This manual is suitable for devices