Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 2 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 39
2
3
DK
DK
Indholdsfortegnelse
(fortsat)
A
FSPILNING
Afspilning af en kassette
.......................................................................................................
36
Manuel justering af billede
....................................................................................................
36
Valg af lydudgangstilstand
....................................................................................................
37
Afspilning i slowmotion
.........................................................................................................
37
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder
..........................................................
38
Søgning efter en bestemt sekvens
.......................................................................................
39
Brug af båndtælleren
............................................................................................................
41
Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel
.................................................................
42
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder
.................................................
43
Eftersynkronisering af et tidligere indspillet bånd
................................................................
44
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen
...............................................................
45
DVD-F
UNKTIONER
Valg af forbindelse
................................................................................................................
46
Indstilling af sprog
.................................................................................................................
47
Indstilling af Audio-options
....................................................................................................
49
Indstilling af censurniveauet
.................................................................................................
50
Indstilling af displayet
............................................................................................................
51
S-Video forbindelser (for DVD)
.............................................................................................
51
Komponentforbindelser (for DVD)
........................................................................................
52
Specielle afspilningsfunktioner
.............................................................................................
53
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
...............................................................................
54
Display-funktionen(DVD/VCD/CD)
.......................................................................................
56
Vælg kameravinkel
...............................................................................................................
57
Vælg undertekst-sprog
.........................................................................................................
57
Repeat afspilning
..................................................................................................................
58
Brug af zoom (DVD/VCD)
....................................................................................................
58
Gentag kapitel/titel
...............................................................................................................
59
Vælg Audio-sprog
.................................................................................................................
59
Brug af bogmærke-funktionen(DVD/VCD)
............................................................................
60
Afspilning af MP3-CD
...........................................................................................................
61
Afspilning af WMA
................................................................................................................
62
MP3/WMA Afspilning
............................................................................................................
63
Programmeret afspilning & Vilkårlig afspilning
.....................................................................
64
Visning af CD-billede
............................................................................................................
65
Appendiks A-Tilslutning af eksterne enheder/udstyr
Indstilling af forsinkelsestid
...................................................................................................
67
Om placeringen af højttalere
................................................................................................
68
Om placeringen af højttalere
................................................................................................
69
Lydmådefunktion
..................................................................................................................
70
Sådan hører du radio
............................................................................................................
71
Forudindstilling af stationer
...................................................................................................
72
L
ØSNING AF
P
ROBLEMER
Tekniske specifikationer
.......................................................................................................
73
Problemer og løsninger (videobåndoptager)
........................................................................
74
Fejlfindingsvejledning (DVD)
................................................................................................
75
Indholdsfortegnelse
F
ORORD
Sikkerhedsforanstaltninger
..................................................................................................
5
Disktype og -karakteristika
..................................................................................................
6
O
VERBLIK
O
VER
DVD/
VIDEOÅNDOPTAGEREN
DVD/videobåndoptageren set forfra
....................................................................................
7
DVD/videobåndoptageren set bagfra
..................................................................................
7
Infrarød fjernbetjening
.........................................................................................................
8
Displayindikatorer
................................................................................................................
9
Tilbehør
...............................................................................................................................
9
T
ILSLUTNING AF
DVD/
VIDEOBÅNDOPTAGEREN
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren
..............................................................................
10
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til et tv via koaksialkabel
..........................................
11
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel
......................................
11
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til satellitmodtager eller andet udstyr
..............................
12
Funktionen Plug & Auto Set Up
..........................................................................................
13
Indstilling af fjernsynet for DVD/Videobåndoptageren
........................................................
14
Kontrolknapper
....................................................................................................................
15
Grundlæggende betjening af tv-modtager
..........................................................................
16
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
...............................................................................
16
Kopiering fra DVD til VCR
...................................................................................................
17
Indstilling af dato og klokkeslæt
..........................................................................................
18
At vælge menusprog
...........................................................................................................
18
O
PSTILLING AF
DVD/
VIDEOBÅNDOPTAGEREN
Automatisk forudindstilling af stationer
................................................................................
19
Manuel forudindstilling af stationer
......................................................................................
20
Sletning af en forudindstillet station
....................................................................................
21
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer
.............................................................
22
Valg af RF OUT-lydtilstand
.................................................................................................
23
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
......................................................
23
Valg af farvetilstand
.............................................................................................................
24
NICAM
.................................................................................................................................
24
Intelligent billedkontrol
.........................................................................................................
25
Funktionen ShowView Extend
............................................................................................
26
Automatisk sluk funktion
.....................................................................................................
26
Skærmmeddelelser
.............................................................................................................
27
Valg af kassettetype
............................................................................................................
27
Gentagelse
..........................................................................................................................
28
S-VHS Play
.........................................................................................................................
28
O
PTAGELSE AF
F
JERNSYNSUDSENDELSER
Valg af optagehastighed
.......................................................................................................
29
Beskyttelse af en optaget kassette
.......................................................................................
30
Øjeblikkelig optagelse af et program
....................................................................................
30
Optagelse af et program med automatisk stop
.....................................................................
31
Brug af ShowView-funktionen
..............................................................................................
32
Ændring af ShowView-programmering
.................................................................................
33
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion
.............................................................
34
Kontrol af en forudprogrammeret optagelse
........................................................................
35
Annullering af en forudprogrammeret optagelse
..................................................................
35
Sample
This manual is suitable for devices