Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 19 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 39
36
37
DK
DK
Denne funktion gør det muligt at afspille et hvilken som helst
optaget bånd.
1
Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren.
2
Indsæt det videobånd, der skal afspilles. Tryk på
ll
, hvis
sikkerhedstappen på båndet er intakt.
Ellers afspilles båndet automatisk.
Når der indsættes et bånd, optimeres båndpositionen
automatisk for at reducere forstyrrelse (Digital Auto
Tracking). Hvis båndet løber ud under afspilningen, spoles
det automatisk tilbage.
Denne DVD/videobåndoptager kan afspille, men ikke optage
på NTSC-bånd.
3
Hvis du vil...
Skal du trykke på...
Stoppe afspilningen
(STOP).
Skubbe båndet ud
(EJECT).
Funktionen Picture Adjustment gør det muligt at foretage manuel
justering for at opnå det bedst mulige billede.
Hvis der forekommer støj eller striber under afspilningen, kan billedet
justeres manuelt ved at trykke på TRK-knapperne (
eller
), til billedet
er klart og stabilt.
Resultat
:
Sporingsbjælken vises.
Billedet justeres.
Sporingsbjælken forsvinder, når knappen slippes.
Afspilning af en kassette
Manuel justering af billede
Valg af lydudgangstilstand
Afspilning i slowmotion
Du kan vælge, hvordan lyden skal gengives i højttalerne og AV-
udgange.
Funktion
Beskrivelse
L
Bruges til at lytte til lyden på venstre stereokanal.
R
Bruges til at lytte til lyden på højre stereokanal.
MIX
Bruges til at lytte til den blandede lyd fra stereoanlægget og
normale kanaler.
MONO
Bruges til at lytte til lyden på den normale monokanal.
L R
Bruges til at lytte til stereolyd på venstre og højre kanal.
Ved afspilning af bånd optaget i Hi-Fi-indstilling,
skifter lyden over til Hi-Fi efter fem sekunder i mono.
Lydtilstanden vælges ved at trykke på AUDIO-knappen på
fjernbetjeningen, til den ønskede funktion vises.
Et bånd kan afspilles i slowmotion.
Når et bånd afspilles i slowmotion, er der ikke nogen lyd.
1
Tryk på:
ll
for at starte afspilningen
ll
igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
❿❿
for at starte SLOW-tilstanden.
➛➛
eller
❿❿
-knappen så mange gange, det er nødvendigt, for
at øge eller nedsætte hastigheden
Tryk på
ll
-knappen to gange for at vende tilbage til normal
hastighed.
2
Der kan forekomme billedforstyrrelser under afspilning i
slowmotion. Tryk på TRK-knapperne
(
eller
) for at reducere
disse til et minimum.
Hvis du benytter slowmotion-funktionen i mere end fem
minutter ad gangen, går DVD/videobåndoptageren
automatisk i almindelig afspilningstilstand for at beskytte:
Båndet
Videohovedet
VCR
VCR
VCR
VCR
EJECT
SELECT
VOL
P.SCAN
3
2
3
L
R
MIX
L R
MONO
2
2
1
1
Sample
This manual is suitable for devices