Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 18 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 39
34
35
DK
DK
Den tidsindstillede programmeringsfunktion giver dig mulighed for
at indstille DVD/videobåndoptageren til at optage et program op til
en måned før, det pågældende program sendes. Man kan
forudindstille op til seks programmer.
Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, før
du forudprogrammerer en optagelse.
1
Indsæt et bånd og tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat
:
Tidsindstillingsmenuen vises.
2
Tryk på OK eller
for at vælge funktionen
Standard
.
Resultat
:
Menuen
Timer Method
vises.
3
Tryk på
for at vælge indgangssignalkilde.
4
Vælg den ønskede station eller indgangskilde (AV1, AV2 eller AUX )
ved at trykke på knapperne
±
eller
.
5
Tryk på
for at vælge optagedag.
6
Vælg den ønskede dag ved at trykke på
±
eller
.
7
Tryk på
for at vælge et starttidspunkt for optagelsen.
8
Vælg den ønskede timeværdi ved at trykke på
±
eller
.
9
Tryk på
for at vælge minutter.
10
Vælg den ønskede minutværdi ved at trykke på
±
eller
.
11
Tryk på
for at vælge et sluttidspunkt for optagelsen.
12
Vælg det ønskede sluttidspunkt for optagelsen ved at trykke på
±
eller
efter samme princip som ved valg af starttidspunktet.
13
Tryk på
for at vælge optagehastighed.
14
Tryk på
±
eller
for at vælge mellem hastighederne
SP
(Standard Play),
LP
(Long Play) eller
Auto
(Automatisk valg af
hastighed).
15
Tryk på
for at vælge optagetilstandene VPS eller PDC (V/P).
16
Tryk på
±
eller
for at skifte mellem VPS og V/P (markeret med
On
) og ikke-VPS/V/P (markeret med
-
).
17
Tryk på RETURN-knappen, når du er færdig.
18
Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
Resultat
:
Før optagelsen starter, sammenligner
DVD/videobåndoptageren den forprogrammerede
tidsperiode med den tid, der er tilbage på båndet.
Automatisk valg af hastighed. DVD/videobåndoptagerens
funktion “Auto Tape Speed Select” sammenligner den
forprogrammerede tidsperiode med den faktiske optagetid,
der er til rådighed på det isatte bånd. Hvis der ikke er
plads nok til at fuldføre en programmeret optagelse i
AUTO-tilstand, skifter DVD/videobåndoptageren
automatisk over til LP-tilstand for at kunne optage hele
programmet.
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion
Kontrol af en forudprogrammeret optagelse
Annullering af en forudprogrammeret optagelse
Du kan kontrollere forudprogrammerede optagelser:
Når du er færdig med at forudprogrammere
DVD/videobåndoptageren
Hvis du har glemt, hvilke programmer der skal optages
1
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat
:
Tidsindstillingsmenuen vises.
2
Tryk på OK for at vælge funktionen
Standard
.
Resultat
:
Menuen
Timer Method
vises.
3
Tryk på
±
eller
for at vælge det ønskede program.
4
Tryk på
eller
for at vælge og ændre de ønskede værdier.
Se foregående side for at få flere oplysninger.
5
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange.
Du kan annullere et program, der:
er ukorrekt
ikke længere ønskes optaget
1
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat
:
Tidsindstillingsmenuen vises.
2
Tryk på OK eller
for at vælge funktionen
Standard
.
Resultat
:
Menuen
TIMER PROGRAMMING
vises.
3
Vælg det program, der skal annulleres, ved at trykke på
±
eller
.
4
Tryk på CLEAR-knappen for at annullere det valgte program.
Resultat
:
Alle oplysninger om optagelsen slettes, og udsendelsen
optages ikke.
5
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange.
VCR
VCR
VCR
18
Standard
ShowView
Timer Method
PR
Day
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4
PR
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PR
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Sample
This manual is suitable for devices