Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 15 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 39
S-VHS Play
28
29
DK
DK
Gentagelse
Valg af optagehastighed
Du kan indstille gentagelsesfunktionen til at gentage afspilningen af
båndet fra start til slut uafbrudt.
1
Når der er trykket på MENU
±
eller
for at vælge
VCR
.
2
Tryk OK eller
for at vælge alternativet.
Resultat
:
VCR Setup
-menuen vises.
3
Tryk på
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
Repeat Play
.
4
Hvis du...
Tryk OK eller
til…
Ønsker at gentage afspilningen
On
vises.
Ikke ønsker at gentage
Off
vises.
afspilningen
5
Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.
Du kan optage på to forskellige hastigheder:
SP (Standard Play)
LP (Long Play)
Long Play-tilstand
Båndet varer dobbelt så længe
Kvaliteten af optagelsen er en smule dårligere
For at optage på et bånd...
Skal du trykke på SPEED-knappen på
fjernbetjeningen, til...
I Standard Play-tilstand
SP
vises.
I Long Play-tilstand
LP
vises.
1
Vælg
S-VHS
play mode efter at have trykket MENU.
2
Tryk
±
eller
for at vælge
VCR
.
3
Tryk OK eller
for at vælge alternativet.
Resultat
:
VCR Setup
-menuen vises.
4
Tryk på
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
S-VHS
.
5
Til…
Tryk OK eller
til…
S-VHS
play
On
vises.
Afspil ikke
S-VHS
play
Off
vises.
6
Når alt er færdig, tryk RETURN to gange for at forlade menuen.
For at se
S-VHS
kassetter, sæt S-VHS mode til On i
VCR
-menuen.
Båndtype
Optagetid (SP)
E-180
180 min. eller 3 timer
E-240
240 min. eller 4 timer
E-260
260 min. eller 4 timer
og 20 min.
E-300
300 min. eller 5 timer
VCR
VCR
VCR
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Tape Select
:
E180
Repeat Play
:
Off
S-VHS
:
Off
VCR Setup
Off
On
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Repeat Play
:
Off
VCR Setup
Tape Select
:
E180
S-VHS
:
Off
Off
On
Sample
This manual is suitable for devices