Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 14 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 39
26
27
DK
DK
Automatisk sluk funktion
Skærmmeddelelser
Valg af kassettetype
DVD/videobåndoptageren viser de fleste oplysninger både på selve
afspilleren og på fjernsynet.
Du kan vælge, om du vil have disse oplysninger vist på
fjernsynsskærmen eller ej (med undtagelse af indekset,
programmeringsmenuen og timerfunktioner, der ikke kan skjules).
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk knapperne
±
,
til
Screen Messages
er valgt.
3
Ønsket resultat
Tryk OK eller
til…
Få vist oplysningerne på skærmen
On
vises.
Skjule oplysningerne på skærmen
Off
vises.
4
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
Hvis du ønsker at bruge båndtælleren til at vise, hvor meget tid der
er tilbage på et bånd, skal du angive, hvilken type bånd der er isat.
1
Når der er trykket på MENU.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at vælge
VCR
.
3
Tryk OK eller
for at vælge alternativet.
4
Tryk på OK eller
så mange gange, det er nødvendigt, til den
korrekte båndlængde vises.
E180
E240
E 300
E260
5
Tryk OK eller
til korrekt båndlængde vises
VCR
Til forebyggelse af forsinkelser eller forlængelser har videomaskinen
en funktion, som hedder ShowView Extend. Med denne funktion kan
man forøge optagelsestiden med helt op til 60 minutter.
Benyttes kun, hvis videomaskinen ikke har en PDC-
funktion, eller denne er slået fra (Off).
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
2
Tryk knapperne
±
,
for at vælge
User Set
.
3
Tryk OK eller
for at vælge alternativet.
Resultat
:
User Set
menuen vises.
4
Tryk på den tilsvarende
±
eller
knap, indtil
ShowView
Extend
vises.
5
Tryk på
eller OK knappen for at indstille
ShowView Extend
med øgende intervaller à 10 minutter.
6
For at lukke, tryk
eller OK gentagne ganger til Off vises.
VCR
Funktionen ShowView Extend
VCR
Funktionen Auto Power Off sørger automatisk for at slukke
DVD/videobåndoptageren, hvis der ikke modtages noget signal, og
der ikke trykkes på nogle knapper inden for den valgte tid.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
Auto
Power Off
.
3
Tryk
eller OK til du har valgt tid for automatisk lukning .
OFF (af)
1H (1 time)
2H (2 timer)
3H (3 timer)
4
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
VCR
Language
:
English
User Set
Screen Messages
:
On
Install
Auto Power Off
:
Off
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Off
1Hour
2Hour
3Hour
Colour System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Off
10
20
30
40
50
60
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Install
Screen Messages
:
On
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Repeat Play
:
Off
S-VHS
:
Off
VCR Setup
Tape Select
:
E180
On
Off
E180
E240
E260
E300
Sample
This manual is suitable for devices