Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 13 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 39
24
25
DK
DK
Valg af farvetilstand
NICAM
Intelligent billedkontrol
NICAM-programmer er opdelt i tre typer: NICAM Stereo, NICAM
Mono og Bilingual (transmission på et andet sprog).
NICAM-programmer ledsages altid af en standardlydgengivelse i
mono, og du kan vælge den ønskede lydtype. Se side 35.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at vælge
User Set
.
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat
:
Menuen
User Set
vises.
4
Tryk på
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
NICAM
.
5
Ønsket resultat
Tryk OK eller
til….
Mono
Off
vises.
Off: Brug kun denne indstilling til at optage
standardlyd i mono under en NICAM-
udsendelse, hvis stereolyden er forvrænget
på grund af forringede modtageforhold.
NICAM
On
vises.
On: Brug normalt denne indstilling.
6
Når alt er færdig, tryk knappen RETURN tre gange for at forlade
menuen.
Funktionen Intelligent Picture Control gør det muligt at justere
billedets skarphed automatisk.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at vælge
User Set
.
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat
:
Menuen
User Set
vises.
4
Tryk OK eller > for at vælge alternativet.
5
Tryk på
for at vælge funktionen IPC (intelligent billedkontrol).
Når intelligent billedkontrol er slået til (
On
), justeres billedets
skarphed automatisk.
6
Hvis du vil justere skarpheden manuelt, skal du trykke på
for at
slå IPC-tilstanden fra (
Off
) .
7
Tryk på
eller
, til billedet er, som du vil have det.
Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder,
forsvinder menuen
PICTURE
automatisk.
8
Tryk på RETURN-knappen igen, når du er færdig.
Man kan også vælge disse funktioner direkte ved brug af
knappen IPC på fjernkontrollen.
Før du optager på eller afspiller et bånd, kan du vælge den
påkrævede systemstandard.
Hvis du ikke foretager dig noget, vælger systemet automatisk
modtagestandarden, når du vælger Auto.
Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk en standard.
Ved afspilning af et NTSC-optaget bånd på denne
DVD/videobåndoptager skal der foretages en indstilling på
farvesystemet alt afhængig af fjernsynet. Hvis fjernsynet kun
er udstyret med PAL-system, skal du vælge NTPB.
Hvis fjernsynet er udstyret med multisystem (NTSC 4.43-
kompatibelt), skal du vælge NT4.43, hvorefter du kan
optage NT4.43.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at vælge
User Set
.
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat
:
Menuen
User Set
vises.
4
Tryk på
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
Colour
System
.
5
Tryk på
for at vælge
Auto
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
.
Auto
Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk systemstandarden.
B/W
Sort/hvid
6
Når alt er færdig, tryk på knappen RETURN tre gange for at forlade
menuen.
VCR
VCR
VCR
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
On
Off
Auto
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
On
Off
Sample
This manual is suitable for devices