Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 12 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 39
22
23
DK
DK
Du kan lave om på oversigten over stationer og tildele stationerne
andre programnumre, alt efter hvad du foretrækker.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at vælge
Install
.
3
Tryk på OK eller > for at vælge alternativet.
Resultat
:
Install
-menuen vises.
4
Tryk på
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
Manual
Setup
.
5
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat
:
Menuen
TV STATION TABLE
vises.
6
Tryk på
±
eller
, til cursoren befinder sig foran det ønskede
forudindstillede tv-program.
Resultat
:
Den valgte station vises på samme tid på
fjernsynsskærmen.
7
For at ændre det programnummer, som er tildelt stationen, trykker
man på OK-knappen på fjernbetjeningen. (I eksemplet flyttes TV
stationen fra programnummer 1 til programnummer 3)
8
Du kan ændre denne station ved at gentage proceduren fra trin
6
.
9
Når alt er færdig, så tryk på knappen RETURN fire gange for at
forlade menuen.
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
Hvis der er interferens på billedet, eller hvis fjernsynet ikke kan
finde et billede, skal DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
muligvis ændres.
Du kan også justere, hvor tit der vises oplysninger på skærmen, ved
at ændre DVD/videobåndoptagerens udgangskanal.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at vælge
Install
.
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat
:
Install
-menuen vises.
4
Tryk på
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
VCR Output CH
.
5
Vælg ønsket outputkanal (CH21-CH69) ved at trykke at trykke OK
eller
.
CH21
. . CH36
. . CH69
6
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
Genindstil derefter fjernsynet (se side 12).
VCR
Valg af RF OUT-lydtilstand
VCR
Du kan vælge en lydtilstand (B/G or D/K), der passer til det
fjernsyn, DVD/videobåndoptageren er tilsluttet.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at markere funktionen
Install
.
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat
:
Menuen
Install
vises.
4
Tryk på knapperne
±
eller
, til cursoren befinder sig foran
TV System
.
5
Tryk på
for at vælge G eller K.
6
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
VCR
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
- - - -
TV STATION TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
021
OFF
2
3
4
5
- - - -
TV STATION TABLE
SWAPPING :
OK
DELETE
:
CLEAR
RETURN
PR
CH
NAME
DEC
1
2
3
021
OFF
4
5
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
G
K
Sample
This manual is suitable for devices