Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 10 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 39
18
19
DK
DK
Automatisk forudindstilling af stationer
At vælge menusprog
VCR
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
:
Programmeringsmenuen vises.
2
Brug knapperne
±
og
for at vælge “Language” og tryk derefter
på OK eller
.
3
Placér pilen ved det ønskede sprog og tryk derefter på OK.
4
Når det er udført, trykkes på RETURN to gange for at gå ud af
menuen.
Du behøver ikke forudindstille stationerne, hvis du allerede
har indstillet dem automatisk (se Plug & Auto Set Up på
side 11).
DVD/videobåndoptageren er udstyret med en indbygget modtager
for fjernsynsudsendelser.
Du skal forudindstille de stationer, der modtages. Dette kan gøres
på to måder:
Plug & Auto Set up (se side 11)
Automatisk
Manuelt (se side 19)
Du kan gemme op til 80 stationer.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
: Setup-menuen vises.
2
Tryk knapperne
±
,
for at vælge
Install
.
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat
: Menuen
Install
vises.
4
Tryk på den tilsvarende
±
eller
knap, indtil
Auto Setup
vises.
Tryk på
knappen for at vælge dette.
Resultat
:
COUNTRY SELECTION menuen vises.
5
Tryk på
±
eller
knapperne for at vælge Deres land.
Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en
indkodet referenceliste gældende for det valgte land.
6
Tryk på OK knappen.
Resultat
:
Der vises en meddelelse om, at alle kanaler, som er
indstillet på videobåndoptageren, bliver slettet.
7
Tryk på OK for at starte den automatiske scanning.
Resultat
:
Teksten
PLEASE WAIT
blinker på tv-skærmen.
Det første frekvensbånd scannes, og den først
fundne station vises og gemmes.
DVD/videobåndoptageren søger derefter efter den
næste station og så fremdeles.
Når den automatiske scanning er slut, skifter
DVD/videobåndoptageren automatisk til program 1.
Antallet af stationer, der gemmes automatisk på
DVD/videobåndoptageren, afhænger af, hvor mange
stationer der er fundet.
8
Hvis du ønsker at annullere den automatiske scanning undervejs,
skal du trykke på RETURN-knappen tre gange for at forlade
menuen.
Når den automatiske scanning er gennemført, kan
nogle stationer være blevet gemt mere end en gang.
Vælg de stationer, der har den bedste modtagelse, og
slet dem, der ikke længere behøves (se side 31).
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Language Set
English
Time
Date
Year
Clock Set
12 : 00
1 / JAN /
2004
THU
Auto Clock
: On
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
DVD/videobåndoptageren er udstyret med et 24-timers ur og en
kalender, der bruges til:
Automatisk standsning af optagelse af et program
Automatisk forudindstilling til optagelse af et program
Dato og klokkeslæt skal indstilles, når:
DVD/videobåndoptageren anskaffes
Husk at justere klokkeslættet, når der skiftes mellem
sommertid og vintertid.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller
.
Resultat
:
Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
±
,
for at vælge klokkealternativ.
3
Tryk på OK for at vælge funktionen.
Resultat
:
Menuen
CLOCK SET
vises.
4
Tryk på
eller
for at vælge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat
:
Det valgte alternativet lyses op.
5
Tryk på
±
eller
for at øge eller sænke værdien.
Resultat
:
Ugedagen vises automatisk.
Du kan holde
±
eller
nede for at bladre hurtigere
gennem værdierne.
6
Tryk på
±
eller
for at vælge On/Off, hvis du vælger Auto Clock
(automatisk ur).
Resultat
:
Det valgte On/Off vises.
7
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
Indstilling af dato og klokkeslæt
Auto Setup
Your data will be lost
Press
OK
to continue
Menu
to exit
Auto Setup
Manual Setup
TV System
:
G
VCR Output CH
: CH 36
Install
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Auto Setup
Please Wait
15%
Sample
This manual is suitable for devices