Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 9 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 39
16
17
SF
SF
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Kauko-ohjaimeen on asetettava uudet paristot tai siinä olevat vanhat
on vaihdettava uusiin silloin kun:
DVD-videonauhuri on juuri ostettu
Kauko-ohjain ei enää toimi kunnolla
1
Työnnä kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristotilan kannen
sisälaitaa nuolen suuntaan kannen irrottamiseksi.
2
Aseta kaksi AAA- tai RO3-koon tai vastaavaa paristoa paristotilaan
niiden navat oikeaan suuntaan:
pariston pluspää (+) paristotilan vastaavaan päähän
pariston miinuspää (–) paristotilan vastaavaan päähän
3
Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla se kauko-ohjaimen
rungon suuntaiseksi ja painamalla se paikalleen.
Älä käytä yhtä aikaa eri paristotyyppejä (esim. mangaani-
ja alkaliparistoja).
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot
DVD:n kopiointi videonauhurille
Seuraavia painikkeita voi käyttää katseltaessa TV:tä DVD-
videonauhurin sisäänrakennetun TV-virittimen avulla.
1
TV/VCR-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi TV:n virittimen käytöstä
videonauhurin sisäänrakennetun virittimen käyttöön tai päinvastoin.
2
PROG
nro -painikkeet
Paina jompaakumpaa näistä painikkeista valitaksesi kanavan
suoraan.
3
0-9 -painikkeet
Paina näitä painikkeita valitaksesi ohjelman suoraan.
4
INFO.
Paina tätä painiketta saadaksesi esiin parhaillaan katseltavan
ohjelmakanavan numeron.
Toimii myös DVD- ja VCR-toiminnoissa (videonauhuri).
DVD-videonauhurin avulla voit kopioida DVD-levyn sisällön VHS-
videokasetille yksinkertaisesti COPY-painiketta painamalla.
Kopioitavaa DVD-levyä ei voida kopioida, jos se on
suojattu kopioinninestotoiminnolla. Macrovision®-
koodattujen DVD-levyjen kopiointi on kielletty.
1
Lataa levy DVD-soittimeen.
Lataa kopioitava DVD-levy DVD-soittimeen ja sulje levykelkka.
2
Lataa VHS-videokasetti videonauhuriin.
Lataa tyhjä VHS-videokasetti videonauhuriin.
3
Kopioi DVD-levy VHS-videokasetille.
Paina DVD-videonauhurin etupaneelin COPY-painiketta.
DVD-soitin siirtyy toistotilaan ja videonauhuri nauhoitustilaan.
Jos näytölle ilmestyy DVD-valikko, voi sen lisäksi vielä joutua
painamaan PLAY-painiketta kopioinnin käynnistämiseksi.
4
Lopeta kopiointi.
Kun DVD-levyn toisto on päättynyt, paina kauko-ohjaimen VCR- ja
sen jälkeen PYSÄYTYS-painiketta kopioinnin päättämiseksi.
Kopiointi tulee lopettaa manuaalisesti DVD-elokuvan
päättyessä. Muussa tapauksessa DVD:n toisto ja nauhoitus
saattavat käynnistyä uudelleen alusta.
NTSC-muotoisen DVD- tai VCD-levyn kopiointiprosessi ei voi olla
aktiivinen.
1
1
2
2
3
4
4
4
1
2
REC
S.MODE
ON
PHONES
COPY
3
Sample
This manual is suitable for devices