Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 8 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 39
15
SF
14
SF
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet
Joitakin DVD-videonauhurin painikkeista käytetään sekä DVD- että
videonauhuritoiminnoissa. Seuraavia painikkeita voi käyttää
molemmissa toiminnoissa.
1
STANDBY/ON-painike
Paina joko kauko-ohjaimen tai etupaneelin STANDBY/ON-
painiketta DVD-videonauhurin päällekytkemiseksi.
2
DVD-painike
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta silloin kun haluat ohjata sillä
DVD-toimintoa.
Etupaneelinäytön DVD-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
DVD-toiminnon valitsemista.
3
VCR-painike
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta silloin kun haluat ohjata sillä
videonauhuritoimintoa.
Etupaneelinäytön VCR-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
VCR-toiminnon valitsemista.
4
INPUT SEL. PAINIKE
Paina INPUT SEL. -painiketta siirtyäksesi eri toimintojen –Tuner
(PR##), AV1 (taka AVsyöttö), AV2 (taka AV syöttö) ja AUX (taka
AV syöttö) – välillä
Käytettävissä ainoastaan videonauhuritoiminnossa
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta
videonauhuritoiminnon valitsemiseksi ennen kuin aloitat
sivuilla 18-45 kuvattujen videonauhuritoimintojen
käytön.
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta DVD-toiminnon
valitsemiseksi ennen kuin aloitat sivuilla 46-65 kuvattujen
DVD-toimintojen käytön.
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi
Ainoastaan silloin kun SCART-kaapelia ei käytetä televisio tulee
virittää käytettäväksi DVD-videonauhurin kanssa
DVD-videonauhurien toistamien kuvien katselemiseksi
silloin kun laitteiden välinen liitäntä on tehty SCART-
kaapelilla TV tulee asettaa käyttämään audio/video-tilaa
(AV).
1
Kytke TV päälle.
2
Kytke DVD-videonauhuri päälle painamalla sen etupaneelin tai sen
kauko-ohjaimen STANDBY/ON-painiketta.
3
Valitse TV:n DVD-videonauhurin käyttöä varten viritetty kanava.
4
Lataa videokasetti DVD-videonauhuriin. Tarkista, että DVD-
videonauhuri alkaa “lukea” kasettia. Ellei, paina
II
-painiketta.
5
Käynnistä TV-kanavien selaus tai aseta TV
UHF-kanavalle 36.
6
Hienoviritä TV:tä, kunnes kuva ja ääni toistuvat tarkasti.
7
Elleivät kuva ja ääni toimi tai jos viereiset kanavat aiheuttavat
häiriöitä, voi olla aiheellista vaihtaa DVD-videonauhurin
toistokanavaa (lue sivun 22 kappale “DVD-videonauhurin
toistokanavan valinta” ja sivulla 66 oleva kappale “Mahdolliset viat
ja korjaustoimenpiteet”).
8
Kun kuva ja ääni toistuvat tarkkoina, tallenna tämä kanava TV:stä
valitulle kanavanumerolle.
Tulos
:
Tätä kanavaa käytetään nyt DVD-videonauhurin
toistokanavana.
2
STANDBY/ON
PHONES
1
1
2
3
4
Sample
This manual is suitable for devices