Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 7 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 39
12
13
SF
SF
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto (Plug & Auto Setup)
Kuvanauhurisi asettaa automaattisesti omat virityksensä heti, kun se
on liitetty ensimmäistä kertaa verkkoon. Tv-asemat tallentuvat
muistiin. Menettelyyn kuluu muutamia minuutteja. Sen jälkeen
kuvanauhuri on valmiina käyttöön.
1
Liitä koaksiaalikaapeli sivulla 9 esitetyllä tavalla (Kuvanauhurin
liittäminen tv-vastaanottimeen koaksiaalikaapelilla).
2
Liitä kuvanauhuri virtalähteeseen.
Tulos
:
LANGUAGESET
-valikko ilmestyy näkyviin.
3
Valitse haluamasi kieli painamalla
±
tai
-painiketta.
4
Tallenna valittu kieli painamalla OK.
Tulos
:
Näytölle ilmestyy viesti.
5
Paina OK-painiketta.
Tulos
:
Maan valinnan MENU näkyy näyttöruudussa.
6
Paina maan valitsemiseksi joko painiketta
±
tai
.
Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
7
Käynnistä automaattinen kanavahakutoiminto painamalla OK-
painiketta.
Videonauhurin automaattisesti tallentamien asemien määrä
riippuu löydettyjen asemien määrästä (maa, vastaanotto-olot
jne.).
Menettely päättyy muutaman minuutin kuluttua.
Minkä jälkeen kellonaika ja päiväys näkyvät automaattisesti.
8
Tarkasta päiväys ja kellonaika.
Jos ne ovat :
oikein, poistu valikosta painamalla MENU-näppäintä kahdesti.
vääri, katso sivu 18.
Automaattinen esiviritys voidaan tehdä painamalla
kuvanauhurin
(pysäytys)-painiketta jatkuvasti 5
sekunnin ajan tai enemmän, kun kuvanauhurissa ei ole
kasettia.
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen
1. AV2 IN: 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV2 (DEC./EXT.)-
liitäntään.
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV2-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudestaan.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
1. AV1 (EURO-AV): 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään
(EURO-AV).
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV1-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudelleen.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Voit kytkeä DVD-videonauhurin satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD-videonauhuriin SCART-kaapelilla
silloin nämä liitännät on käytettävissä valituissa laitteissa. Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia
esimerkkejä liitäntämahdollisuuksista.
Satelliittiviritin tai muu laite
Antenni
Antennijohto
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
1
2
TV
Satelliittiviritin tai muu laite
Antenni
Antennijohto
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
1
2
TV
2
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
TV
Auto setup
Please wait
00 %
Time
Date
Year
Clock Set
12 : 00
1 / JAN /
2004
THU
Auto Clock
: On
Sample
This manual is suitable for devices