Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 6 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 39
10
11
SF
SF
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla
Jotta televisio-ohjelmia voitaisiin katsoa TV:stä, TV:n on saatava
lähetesignaali jostakin seuraavista lähteistä:
Ulkoantenni
Sisäantenni
Kaapeli-TV-verkko
Satelliittivastaanotin
Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä
televisiosta että DVD-videonauhurista on kytketty virta päältä
.
1
Irrota antennijohto tai kaapeliverkon liitäntäjohto TV:stä.
2
Kytke tämä kaapeli 75
:n koaksiaalikaapeliliitäntään, joka on
merkitty DVD-videonauhurin takapaneeliin symbolilla
.
3
Kytke laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli DVD-
videonauhurin
-liitäntään.
4
Kytke koaksiaalikaapelin toinen siihen liitäntään, johon
antennijohto oli aikaisemmin kytkettynä.
5
Korkeampilaatuisten kuvien ja äänen vastaanottamiseksi TV:stä
voit myös kytkeä DVD-videonauhurisi TV:hen SCART-kaapelin
avulla (lue lisää seuraavasta kappaleesta), jos TV:ssäsi on tämä
liitäntämahdollisuus.
TV
Voit kytkeä DVD-videonauhurin TV:hen SCART-kaapelilla, jos TV:ssäsi on tämän kytkennän mahdollistava
liitäntä. Niin tekemällä:
Saat parempilaatuisen kuvan ja äänen
Yksinkertaistat DVD-videonauhurin asetusten tekoa
Valitusta liitäntätavasta riippumatta laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli pitää aina
kytkeä laitteiden välille. Muussa tapauksessa kuva ei tule näkyviin TV-ruutuun silloin kun
DVD-videonauhuri on kytketty päältä.
Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä televisiosta että DVD-videonauhurista on
kytketty virta päältä.
1
Kytke koaksiaalikaapeli laitteiden välille yllä kuvatulla tavalla.
2
Kytke SCART-kaapelin toinen pää DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään (EURO AV).
3
Kytke kaapelin toinen pää TV:n vastaavaan liitäntään.
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen
Audio- ja videoliitäntöjen tekemisessä on otettava huomioon useita eri tekijöitä:
Järjestelmässä käytettävissä olevat liittimet
DVD-videonauhuriin kiinteästi (esim. satelliittivastaanotin) tai väliaikaisesti
(esim. videokamera) kytkettävät laitteet
DVD-videonauhuri on varustettu seuraavilla liittimillä.
Liitin
Sijainti
Tyyppi
Suunta
Suositeltu käyttö
AV1 (EURO AV)
Takapaneeli
SCART
Sisäuan/ulos
TV
Satelliittivastaanotin
Muut videolaitteet
AV2 IN
Takapaneeli
SCART
Sisäuan
Satelliittivastaanotin
KANAVA/DEKOODERI
Muut videolaitteet
AUDIO OUT
Takapaneeli
Audio RCA
Ulos
Linjatasoinen audioanto
AUX
Takapaneeli
Aux
Sisäuan
Audio Sisäuan
Audio/Video
Video Sisäuan
VIDEO OUT
Takapaneeli
RCA
Ulos
Linjatasoinen videolaitteen anto
S-VIDEO
Takapaneeli
S-LIITIN
Ulos
S-videon anto (Vain DVD)
OUT
TV-
Takapaneeli
75
Ulos
TV
ANTENNIN
koaksiaalinen
LÄHTÖLIITÄNTÄ
ANTENNIN
Takapaneeli
75
Sisäuan
Antenni
TULOLIITÄNTÄ
koaksiaalinen
Kaapeli-TV-verkko
Satelliittivastaanotin
FM/AM Antenni Takapaneeli
75
Sisäuan
FM Antenni
Input
koaksiaalinen
AM Antenni
Kytke kaikki
laitteet päältä
ennen audio- tai videolaitteiden liitäntöjen tekemistä.
Lue yksityiskohtaisemmat liitäntä- sekä turvaohjeet laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.
OUT
R
L
IN
VID
EO
S-VIDEO OUT
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
3
2
TV
4
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
Antenni
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
2
3
TV
Sample
This manual is suitable for devices