Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 39 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 39
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden
takuu ostopäivästä alkaen materiaali-tai valmistusvikojen varalta.
Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palautaa sen myyneeseen
liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EY-maissa toimivat Samsungin
valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin
toisessa EY-maassamyönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä
ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme
saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic Ab
Linnoitustie 4A, 02600
Espoo
Puh: 09-85635050
Fax : 09-85635051
www.samsung.fi
TAKUUEHDOT
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa
takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä
alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan
todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan
tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä
tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin
korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin
valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä
niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja
silloin kun se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai
paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on voimassa
muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja
valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön
mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvista
kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin
kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta
aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen
normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d)
Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon,
luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin
vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen
omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin
lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan lainsäädännössa, riippumatta
siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai
johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun
kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan,
eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa
levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai minkään muiden
vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista
menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
FINLAND
Sample
This manual is suitable for devices