Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 38 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 39
75
SF
74
SF
Vianetsintäopas (DVD)
Levyä ei voi toistaa.
5.1-kanavainen äänentoisto
ei onnistu.
-kuvake ilmestyy
ruutunäyttöön.
Toistotila eroaa
asetusvalikosta (Setup
Menu) valitusta.
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
Ei ääntä.
Unohtanut salasanan?
Muut ongelmat
Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM yms.
Lataa soittimeen DVD-tai CD-levy.
5.1-kanavainen ääni toistuu ainoastaan silloin kun seuraavat
olosuhteet ovat voimassa:
1) DVD-videonauhuri on kytketty kunnon vahvistimeen.
2) Levylle on tallennettu 5.1-kanavainen ääni.
Tarkista, onko toistettavassa levyssä “5.1 ch” -merkintä.
Tarkista, onko audiojärjestelmäsi liitännät tehty oikein ja että se
toimii kunnolla.
Asetusta tai toimintoa ei voi suorittaa loppuun juuri nyt, koska:
1. DVD-ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. DVD-ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Toimintoa ei voi käyttää juuri tällä hetkellä.
4. Olet pyytänyt nimikkeen tai jakson numeroa tai hakuaikaa, joka ei
ole käytettävissä.
Jotkin asetusvalikosta valitut tilat eivät välttämättä toimi kunnolla,
ellei levyä ole koodattu vastaavan toiminnon käyttöön.
DVD-levyjen kuvasuhde on vakio.
Tarkista, että olet valinnut oikean digitaalisen toistotilan (Digital
Output) audiovaihtoehtovalikosta (Audio Options Menu).
Laita virta päälle levypesän ollessa tyhjä. Paina
➛➛
ja
❿❿
painikkeita
etupaneelissa samanaikaisesti viiden sekunnnin ajan. Kytke DVD-
VCR päälle ja pois painamalla STANDBY/ON painiketta. Lapsilukko
on nyt kytketty pois päältä, kuten näytöstä näkyy. Nyt voi asettaa
haluamasi ohjearvo tasot ja muuttaa salasanasi.
Tarkista sisällysluettelo ja etsi käyttöohjeista ongelmaa vastaava
kohta, jossa se selitetään. Seuraa ongelman ratkaisemisesta
annettuja ohjeita.
Ellei ongelma korjaannu niitäkään noudattamalla, ota yhteys
lähimpään valtuutettuun huoltoon.
Ongelma
Korjaustoimenpide
Sivu
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä).
P6
P46
P50
P47-65
P47-51
P51
P49
P50
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)
Suorita vian ilmaantuessa seuraavat yksinkertaiset tarkistustoimenpiteet ennen kuin otat yhteyden
Samsungin huoltoon.
Ongelma
Syy/Korjaustoimenpide
Ei virtaa
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Oletko painanut STANDBY/ON-painiketta?
Kasettia ei voi ladata videonauhuriin.
Videokasetin voi ladata videonauhuriin ainoastaan sen suljettu
ikkunapuoli ylöspäin ja päälleäänityksen mahdollistava
suojaliuska itseäsi kohti.
TV-ohjelman nauhoitus ei onnistunut.
Tarkista DVD-videonauhurin antennin liitännät.
Onko DVD-videonauhurin viritin viritetty oikein?
Tarkista, onko päällenauhoituksen mahdollistava suojaliuska
paikallaan videokasetin pohjassa.
Ajastinnauhoitus ei onnistunut.
Onko STANDBY/ON-painiketta painettu ajastimen aktivoimiseksi?
Tarkista nauhoituksen käynnistymis- ja loppumisajan asetukset.
Jos asetetun ajastinauhoituksen aikana tapahtui virrankatkos
tai muu häiriö, ajastinnauhoitus on voinut peruuntua.
Ei toistokuvaa tai kuva on vääristynyt.
Tarkista, käytätkö esinauhoitettua videokasettia.
Normaalit TV-ohjelmat eivät tule näkyviin.
Tarkista TUNER/EXTERNAL -asetus (viritin/ulkopuolinen laite).
Sen pitäisi olla kohdassa TUNER.
Tarkista TV:n/Videonauhurin antenniliitännät.
Toistossa esiintyy kohinapalkkeja tai -juovia.
Paina TRK-painikkeita (
tai
) tämän häiriön
pienentämiseksi.
II
-painiketta toiston aikana painettaessa
Pysäytyskuvassa saattaa esiintyä kohinajuovia videokasetin
pysäytyskuvassa on useita selviä
kunnosta riippuen. Paina TRK-painikkeita (
tai
)
kohinajuovia.
SLOW-tilassa (hidastettu toisto) tämän häiriön minimoimiseksi.
Kuvapäiden puhdistaminen
Jos kuvanlaatu on heikko eri videokasetteja toistettaessa,
kuvapäät on ehkä syytä puhdistaa. Tätä ongelmaa ei
tavallisesti esiinny ja ellei sitä esiinny, ei myöskään kuvapäitä
pidä puhdistaa. Kuvapäitä puhdistettaessa lue läpi kaikki
puhdistuskasetissa annetut ohjeet. Jos kuvapäät puhdistetaan
väärin, ne voivat vaurioitua pysyvästi.
Jos DVD-videonauhurin testikuvaa TV:hen
1.
Irrota antennin liitinpistoke DVD-videonauhurin takapaneelissa
viritettäessä TV:hen ei onnistuta virittämään
olevasta (antennin symbolilla merkitystä) antenniliitännästä.
testikuvaa tai jos testikuvassa esiintyy häiriöitä,
2.
Suorita (sivulla 12 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
tämä saattaa johtua DVD-videonauhurin
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
toistokanavan ja katselualueen normaalin
3.
Suorita (sivulla 19 olevassa) kappaleessa “ DVD-videonauhurin
TV-lähetyksen välisistä häiriöistä.
toistokanavan valinta” kuvattu menettely ja vaihda kanavan
Näiden häiriöiden poistamiseksi
numero useita numeroita etäämmäksi alkuperäisestä
DVD-videonauhurin toistokanava pitää
kanavanumerosta (esim. 36:stä 39:ään).
vaihtaa seuraavalla tavalla.
4.
Liitä antennin liitinpistoke uudelleen DVD-videonauhurin
takapaneelissa olevaan (antennin symbolilla merkittyyn)
antenniliitäntään
5.
Viritä TV uudelleen DVD-videonauhurin käyttöön suorittamalla
(sivulla 12 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
6.
Jos ongelma ei korjaannu tällä menettelyllä, toista kohdat 1-5
ja siirrä DVD-videonauhurin toistokanava vielä useampia
kanavia etäämmälle alkuperäisasetuksesta.
Ellei ongelma korjaannu yllä olevia ohjeita seuraamalla, kirjoita muistiin:
DVD-videonauhurin takapaneelissa olevat malli- ja sarjanumerot
Takuutiedot
Tarkka kuvaus ongelmasta
Ota tämän jälkeen yhteys lähimpään SAMSUNGin huoltoon.
Sample
This manual is suitable for devices