Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 35 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 39
69
SF
68
SF
Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien tasapainon säätäminen
1
Paina SPEAKER-näppäintä.
Painaessasi näppäintä valinta muuttuu seuraavasti:
FL
Æ
C
Æ
FR
Æ
SR
Æ
SL
Æ
SU
Æ
VOL.
2
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta painamalla AMP VOL
+- ja AMP VOL -painikkeita.
Tason voi valita alueella –10 - +10.
Kaiuttimien testaaminen
1
Paina TEST-painiketta stop-tilassa.
Kaiuttimista kuuluu testiääni seuraavassa järjestyksessä: FL
(vasen etukaiutin),
Æ
C (keskikaiutin),
Æ
FR (oikea etukaiutin),
Æ
SR (oikea takakaiutin),
Æ
SL (vasen takakaiutin),
Æ
SU
(subwoofer).
Kun kaiuttimesta kuuluu sihisevä ääni, se on asennettu oikein.
2
Voit lopettaa kaiutintestin painamalla TEST-painiketta uudelleen.
Kun testi on meneillään, voit säätää valitun kanavan
kaiuttimen äänenvoimakkuutta käyttämällä
äänenvoimakkuuden säädintä.
Kun subwooferia testataan, kuuluu matala 100–125 Hz:n
bassoääni.
Äänensävyn säätäminen
1
Paina BASS- tai TREBLE-painiketta.
Kun painat BASS- tai TREBLE-painiketta, vastaava asetus tulee
käyttöön tai poistuu käytöstä.
2
Voit säätää kaiuttimien äänensävyä painamalla AMP VOL +- ja
AMP VOL - -painikkeita.
Äänensävyn voi valita alueella –10 - +10.
1
1,2
1
1
2
2
2
2
FL
FRONT SPEAKER
LEFT
FRONT SPEAKER
RIGHT
CENTER SPEAKER
SURROUND SPEAKER
RIGHT
SURROUND SPEAKER
LEFT
SUB WOOFER
SPEAKER
C
SUB
WOOFER
FR
SR
SL
Kaiuttimien sijoittaminen
1
Keskikaiutin
Keskikaiuttimen tulisi olla samalla tasolla etukaiuttimien kanssa, mutta sen voi myös asettaa television päälle
tai alle.
2
Surround-kaiuttimet
Aseta takakaiuttimet kuuntelupisteen taakse siten, että niitä on käännetty hieman sisäänpäin ja noin 60 - 90
cm korvien yläpuolelle.
Jos kuuntelupisteen takana ei ole tarpeeksi tilaa, aseta takakaiuttimet kuuntelijan molemmille sivuille siten, että
ne on käännetty kohti toisiaan.
3
Etukaiuttimet
Aseta etukaiuttimet siten, että niiden diskanttikaiuttimet ovat korvan tasolla ja siten, että niitä on käännetty
hieman sisäänpäin kohti kuuntelijaa (noin 45°).
4
Subwoofer
Subwooferin sijainnilla ei ole merkitystä. Sen voi asettaa minne tahansa.
Älä aseta subwooferia lähelle televisiota tai näyttöä, koska subwooferia ei ole täysin suojattu
magneettikenttiä vastaan.
Kaiuttimien ihanteellinen sijoitus
RADIO ANT.
AM
FM
75
COAXIAL
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
AUX
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
DVD & VCR
R
L
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
Sample
This manual is suitable for devices