Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 34 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 39
67
SF
66
SF
Kuva-CD-levyjen toistaminen
DVD
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä
toisteta.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEG-tiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa, voidaan
toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500 kuvaa.
• Vain Kodak Picture CD -levyjä voi toistaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Muiden kuvalevyjen kuin Kodak Picture CD -levyjen toistaminen voi olla hitaampaa tai mahdotonta.
• Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300 ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
CD-R-JPEG -levyt
Viiveajan määrittäminen
Keski- ja takakaiuttimien ääneen voi lisätä viiveaikaa äänen säätämiseksi kuunteluhuoneen akustiikan
mukaan. Viiveaika on alun perin 0 millisekuntia.
• Voit nauttia 5.1-kanavaisesta Surround-äänestä eniten silloin, kun etäisyys kaikista kaiuttimista
kuuntelijaan on sama. Voit säätää keski- ja takakaiuttimien äänen viiveaikaa äänen
mukauttamiseksi huoneen akustiikan mukaan.
1
Keskikaiuttimen asetusten määrittäminen
Jos kuvassa näkyvä etäisyys Dc on sama tai pidempi kuin etäisyys Df, määritä viiveajaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta arvoa taulukon mukaan.
(A) = Df – Dc
2
Takakaiuttimien asetusten määrittäminen
Jos kuvassa näkyvä etäisyys Df on sama kuin etäisyys Ds, määritä viiveajaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta arvoa taulukon mukaan.
(B) = Df – Ds
Etäisyys A (metriä)
Asetus (ms)
0.00
0
0.34
1
0.68
2
1.02
3
1.36
4
1.70
5
Etäisyys B (metriä)
Asetus (ms)
0.00
0
1.02
3
2.04
6
3.06
9
4.08
12
5.10
15
Keskikaiuttimen
ihanteellinen sijainti
Surround-
kaiuttimen
ihanteellinen sijainti
On suositeltavaa sijoittaa kaikki
kaiuttimet tämän ympyrän sisään.
Sample
This manual is suitable for devices