Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 33 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 39
65
SF
64
SF
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Aluksi
Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEO-
painikkeen avulla.
Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVD-
painiketta.
1
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta levy
paikoilleen.
Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
2
Sulje levykelkka painamalla avaamis- ja sulkemispainiketta.
Kun levytarjotin sulkeutuu, vasemmalla näkyvä ikkuna tulee
näkyviin.
3
Valitse kuva, jota haluat katsella, käyttämällä kaukosäätimen
±
- tai
-painikkeita ja paina OK-painiketta.
Keskellä näkyvä ikkuna tulee näkyviin. (Voit ottaa kuvaesitystilan
käyttöön painamalla
ll
.)
Album (kansio):
Pikkukuvat tulevat näkyviin.
Pikkukuvaikkunassa
- Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla (
❿❿
I
) -painiketta.
- Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla (
I
➛➛
)-painiketta..
Pyöritä
: Kun OK-painiketta painetaan, kuvaa käännetään 90
astetta myötäpäivään.
Zoomaus :
Kun OK-painiketta painetaan, kuva laajennetaan
aina nelinkertaiseksi saakka. (Normaali
2X
4X
2X
Normaali)
Kuvaesitys
: Kuvaesitys käynnistyy.
-
Nopea : Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 6 sekunnin välein.
-
Normaali : Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin
välein.
-
Slow-vaihtoehto (hidas): Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18
sekunnin välein.
Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10 sekuntiin,
valikko poistuu näytöstä.
Saat valikon takaisin näyttöön painamalla
±
/
tai
/
-
painikkeita.
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
100K22
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
Timer:
RETURN
Album
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
DVD
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
Voit kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa tai haluamassasi
järjestyksessä.
Enintään 20 raitaa voi ohjelmoida.
Tätä toimintoa voi käyttää vain kuunneltaessa ääni-CD-levyjä.
Aluksi
Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEO-
painikkeen avulla.
Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVD-
painiketta.
1
Paina REPEAT-painiketta STOP-tilassa.
Toiston järjestysvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse PROGRAM (ohjelmointi) käyttämällä
±
- tai
-painikkeita ja
paina OK-painiketta.
Selective Play -ikkuna (valikoiva toisto) tulee näkyviin.
- Raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, kun valitset
<RANDOM>-vaihtoehdon ja painat OK-painiketta.
3
Valitse haluamasi raita CD-levyltä käyttämällä
±
-
,
- tai
-
,
-
painikkeita ja paina OK-painiketta.
Valittu raita lisätään ohjelmaan.
- Paina CLEAR-painiketta. Viimeksi lisätty raita poistetaan
ohjelmasta.
4
Voit lopettaa ohjelmoinnin ja aloittaa toistamisen painamalla
ll
-
painiketta.
Raidat soitetaan siinä järjestyksessä, missä ne lisättiin.
• IJos levykelkka avataan ohjelmoinnin aikana, ohjelmoitu toisto
peruutetaan.
• Ohjelmoinnin voi tehdä vain silloin, kun CD-levyä ei toisteta.
• Ohjelmoinnin peruuttaminen
- Paina REPEAT- tai RETURN-painiketta.
Ohjelmaa ei tallenneta ja ohjelmointi-ikkuna poistuu näytöstä.
• Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
- Paina CLEAR-painiketta toiston aikana tai taukotilassa.
RANDOM
PROGRAM
Track
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Program
Order
01
02
03
04
CLEAR
RETURN
DVD
Sample
This manual is suitable for devices