Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 32 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 39
63
SF
MP3/WMA-toisto
MP3- tai WMA-tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3- tai WMA-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-
käyttöjärjestelmien sekä Applen Mac-tietokoneiden kanssa.
Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi
".mp3- tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3.- tai Nimi.wma. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä.
Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden
mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa
eli muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128
Kbps ja enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kbps tai
enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 64 Kbps (kilobittiä
sekunnissa).
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa
eli muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64
kbps ja enintään 192 kbps.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 64 kbps tai ylittää 192 Kbps, eivät
soi kunnolla.
Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat
seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai
SDMITM (The SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi
kopioida.
Tärkeää:
Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä
äänenlaadulla. Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä
tallennustekniikoita ja -menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVD-soittimessa.
Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään 500 tiedostoa ja 300 kansiota.
Kun tallennat MP3-tiedostoja CD-R-levylle, ota seuraavat seikat huomioon.
CD-R-MP3/WMA -levyt
62
SF
WMA-toisto
DVD
DVD
WMA-levyjen toisto
Aluksi
Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEO-painikkeen avulla.
Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVD-painiketta.
1
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta levy paikoilleen.
Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
2
Sulje levykelkka painamalla avaamis- ja sulkemispainiketta.
Kun levytarjotin sulkeutuu, ikkuna tulee näkyviin.
3
Valitse haluamasi musiikkikappale
±
- tai
-painikkeiden avulla.
Voit aloittaa toiston painamalla
ll
-painiketta.
Voit vaihtaa hakemistoa painamalla
-painiketta.
- Voit siirtyä ylimpään hakemistoon painamalla RETURN-painiketta ja valita kansion käyttämällä
±
- tai
-
painikkeita.
Voit pysäyttää toiston painamalla
-painiketta.
Voit keskeyttää toiston tilapäisesti painamalla
ll
-painiketta.
Voit jatkaa toistoa painamalla
ll
-painiketta.
Kaikkia WMA-tiedostoja sisältäviä CD-levyjä ei voi toistaa, jos ne on tallennettu epäyhteensopivasti.
Sample
This manual is suitable for devices