Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 31 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 39
61
SF
60
SF
MP3-CD-levyjen toisto
DVD
Merkkaustoiminnon käyttö(DVD/VCD)
DVD
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD--levyltä
(MENU OFF -tilassa). Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti
löytää myöhemmin.
1
Paina kaukosäätimessa olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
Kirjanmerkkikuvakkeet esitetään ruudussa.
2
Käytä
/
-painiketta siirtyäksesi haluamaasi
kirjanmerkkikuvakkeeseen.
3
Paina OK-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka haluat
merkata.
Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
4
Paina MARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.
1
Paina kaukosäätimessä olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
2
Käytä
/
painiketta merkatun kuvakohdan valitsemiseksi.
3
Paina
ll
-painiketta hypätäksesi merkattuun kuvakohtaan.
1
Paina kaukosäätimessä olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
2
Paina
/
painiketta sen kirjanmerkin numeron valitsemiseksi,
jonka haluat poistaa.
3
Paina CLEAR-painiketta kirjamerkin numeron poistamiseksi.
Paina MARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.
• Jopa kolme kuvakohtaa voidaan merkata samalla kertaa.
• Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.
• VCD 2.0 -tilassa (MENU ON) tämä toiminto ei toimi.
Bookmark-toiminnon käyttö (DVD)
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
Kirjanmerkin poisto
3
1
MP3-CD-levyjen toisto
Data-CD-levyjä (CD-R- tai CD-RW-levyjä), joilla on MP3-.tiedostoja
(MPEG1 Audio Layer 3), voidaan toistaa.
Aluksi
Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEO-
painikkeen avulla.
Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVD-
painiketta.
1
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
MP3-levy paikoilleen.
Esiin tulee MP3-valikko. Valikon ulkoasu vaihtelee MP3-levyn
mukaan.
2
Valitse kansio käyttämällä
±
-
tai
-painikkeita ja paina OK-
painiketta.
Luettelo levyn kansioista tulee näyttöön.
- Näet seuraavan albumin painamalla RETURN-painiketta.
3
Valitse ALBUM käyttämällä
±
-
tai
-painikkeita ja paina OK-
painiketta.
Valitse raita ja paina OK-painiketta. Toisto alkaa.
- Voit valita edellisen tai seuraavan raidan painamalla
➛➛
tai
❿❿
.
4
Voit vaihtaa albumia painamalla
-painiketta ja painamalla
RETURN-painiketta.
Luettelo MP3-CD-levyn albumeista tulee näyttöön.
- Voit valita toisen albumin ja raidan toistamalla vaiheet 2–3.
5
Voit lopettaa toiston painamalla
-painiketta.
MP3-CD-raidan toisto päättyy.
6
Voit palata alkuperäiseen MP3-valikkoon RETURN-painikkeen
avulla.
Toiston alkaminen voi kestää kauan joillakin MP3-levyillä.
Seuraavia CD-levyjä voi toistaa: ISO 9660 taso 1 tai 3, Joliet-
muotoiset CD-ROM-levyt, CD-R- ja CD-RW-levyt, levyt, joita
tallennettaessa on käytetty suurempaa pakkaamis- tai
purkamissuhdetta kuin 128Kb/s sekä levyjä, joilla on MP3- tai
mp3-tiedostoja.
Multisession-CD-levyjä, joilla on tyhjä segmentti ja MP3-CD-
R-levyjä, jotka on koodattu VBR-muodossa (Variable Bit Rate),
ei voi toistaa.
MP3-tiedostojen nimien on oltava korkeintaan kahdeksan
merkin mittaisia. Korean kielen merkkejä tai erikoismerkkejä ei
voi tuoda näkyviin.
Aina kun REPEAT-näppäintä painetaan toistotilassa, valinta
muuttuu seuraavasti: Off (ei käytössä)
Æ
Track (raita)
Æ
Foldel
(kansio)
Æ
RANDOM (satunnainen)
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
SONG4
00:00:08
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Off
SONG1
WMA
WMA
WMA
WMA
SONG2
MP3
SONG3
SONG4
MP3
SONG5
SONG6
SONG7
MP3
REPEAT
..
OK
Sample
This manual is suitable for devices