Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 30 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 39
59
SF
58
SF
Audio-kielen valinta
Voit valita halutun kielen nopeasti ja helposti AUDIO-painikkeella.
1
Paina AUDIO-painiketta
2
Käytä
/
painiketta halutun kielen valitsemiseksi DVD-levyltä.
- Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
3
Valitse Stereo, Right tai Left käyttämällä
/
painiketta (koskee -
ja VCD/CD-levyjä).
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen
kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan: Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 48.
DVD
Studio-painikkeen käyttö
Uusintatoisto (Repeat Play)
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale, nimike, valittu osuus
(A-B) tai koko levy (ainoastaan CD).
1
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
2
Käytä
/
painiketta kappaleen, nimikkeen tai A-B -osuuden
valitsemiseksi.
- REPEAT A-B -painike
• Paina REPEAT-painiketta. Valitse A-B näytössä
/
painikkeella
tai paina kaukosäätimen REPEAT A-B -painiketta.
• Paina OK-painiketta siinä kohdassa, mistä haluat uusintatoiston
alkavan (A). B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
• Paina OK-painiketta siinä kohdassa, mihin haluat uusintatoiston
päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta tai
REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun A-
pisteen asettamisesta on kulunut vähintään viisi sekuntia.
3
Paina OK-painiketta.
4
Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat palata normaaliin toistoon.
Paina sen jälkeen
/
painiketta, valitse Off ja paina OK-painiketta.
Jatkuvan (REPEAT) toiston voi keskeyttää painamalla
kaukosäätimen CLEAR painiketta.
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin.
CD- ja VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei onnistu.
VCD 2.0 -tilassa (MENU ON) tämä toiminto ei toimi. Voit valita
MENU ON- tai OFF-vaihtoehdon DISC MENU -painikkeen avulla
VCD 2.0 -tilassa.
DVD
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
DVD
DVD-levyn toistossa
Of
Of
f
Track
Disc
A - B
Off
Chapter
Title
A - B
1
DVD
VCD/CD
1
1
Paina toiston tai toistotauon aikana kauko-ohjaimen ZOOM-
painiketta. Ruutunäytölle ilmestyy neliö.
2
Valitse
±
-,
-, tai
- ja
-painikkeilla zoomattava kohta
ruutunäytöstä.
3
Paina ENTER-painiketta.
-
Paina DVD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/4X/2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
- Paina VCD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
Voit toistaa yksittäisen kohtauksen tai koko ohjelman.
1
Avaa Repeat-valikko (toisto).
Voit avata Repeat-valikon (toisto) painamalla REPEAT-painiketta
toistotilassa.
Nykyinen Repeat-tila korostetaan.
2
Valitse kohtaus
Valitse Chapter (kohtaus)
- tai
-painikkeiden avulla.
Valitsemasi kohtaus korostetaan.
3
Kohtauksen toistaminen
Voit toistaa nykyisen kohtauksen painamalla OK-painiketta.
4
Valitse esitys
Valitse Title (esitys)
- tai
-painikkeiden avulla.
Valitsemasi esitys korostetaan.
5
Esityksen toistaminen
Voit toistaa esityksen painamalla OK-painiketta.
DVD-levyltä toistetaan kohtaus tai esitys kerrallaan, VCD-levyltä
koko sisältö tai raita.
Ohjelman tai kohtauksen toistaminen
1
Of
Of
f
Track
Disc
A - B
Off
Chapter
Title
A - B
DVD
VCD/CD
Stereo
ENG
DOLBY DIGITAL
5.1CH
DVD
VCD/CD
DVD
Sample
This manual is suitable for devices