Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 3 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 39
Turvaohjeet
4
5
SF
SF
Sisällysluettelo (jatkoa)
Symbolit
1
1
Paina/siirrä
Pidä
sisäänpain
= Kohdan numero
Tärkeä tiedote
Huomautus
1
Salaman kuvan tarkoituksena varoittaa laitteen käyttäjää laitteen kotelon sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä.
ÄLÄ AVAA DVD-VIDEONAUHURIN KOTELOA. Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
H
H
5
°
C
40
°
C
10%
75%
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI KAUPALLISESSA KÄYTÖSSÄ.
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
äärimmäisen kuumalle tai
kylmälle lämpötilalle (alle 5ºC
tai yli 40 ºC) tai säilytä sitä
erittäin kuivissa tai kosteissa
käyttötiloissa (alle 10 % tai yli
75 %).
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
suoralle auringonpaisteelle.
ÄLÄ päästä nestettä roiskumaan
DVD-videonauhurin päälle.
ÄLÄ aseta mitään esineitä
DVD-videonauhurin tai sen
kauko-ohjaimen päälle.
Irrota DVD-videonauhurin
virtajohto pistorasiasta ja sen
antenni antenniliitännästä
myrskyn ja/tai salamoinnin
ajaksi.
Ellei kauko-ohjainta käytetä
pitkään aikaan, poista siitä
paristot ja säilytä kauko-
ohjainta viileässä ja kuivassa
paikassa.
Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia yleisiä turvaohjeita.
Tämä käyttöopas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kuvaa
videonauhurin ja toinen DVD-soittimen käyttämisen.
Näet
-
ja
-merkeistä tai lukujen otsikoista,
kummassa osassa olet.
DVD
VCR
Sample
This manual is suitable for devices