Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 29 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 39
57
SF
56
SF
Tekstityskielen valinta
DVD
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti SUBTITLE-
painikkeella.
1
Paina SUBTITLE-painiketta
2
Käytä
/
painiketta halutun tekstityskielen valitsemiseksi.
3
Käytä
±
/
painiketta saadaksesi selvää, tuleeko tekstityskieli
näkyviin vai ei.
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä..
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on koodattu
levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan:
Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 48.
SUBTITLE-painikkeen käyttö
Kamerakulman muuttaminen
DVD
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kuvauskohdan useista kuvakulmista,
voit valita Angle-toiminnon.
Tarkista, onko näytön oikeassa yläkulmassa 'ANGLE (
) '-
merkkiä.
1
Kun ruutuun tulee ANGLE-tunnus, paina ANGLE-painiketta.
Ruudun vasempaan yläkulmaan tulee ANGLE-valintakuvake.
2
Käytä
/
painiketta halutun kuvakulman valitsemiseksi.
Paina sen jälkeen OK-painiketta.
3
Toiminnon lopettamiseksi paina ANGLE-painiketta uudestaan.
ANGLE-painikkeen käyttö
Display-toiminnon käyttö (DVD/VCD/CD)
DVD
1
Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO.-painiketta.
2
Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
±
/
-painikkeita.
3
Voit määrittää asetukset käyttämällä
/
-painikkeita.
Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa esityksen tai
kohtauksen toiston aloittaa toiston tietyn kellonajan kohdalta.
4
Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO.-painiketta
uudelleen.
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä sijaitsevista useista
esityksistä, esimerkiksi useista elokuvista.
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin, jolloin voit löytää
tietyn kohdan helposti.
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen
käytöstä. DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
Mikä on nimike?
Jokainen nimike DVD-levyllä voidaan jakaa kappaleisiin (kuten Audio
CD-levyllä olevat urat).
Mikä on nimike?
DVD-levyllä sattaa olla useita eri nimikkeitä. Esimerkiksi, jos levy
sisältää neljä eri elokuvaa, voidaan jokainen näistä käsittää nimikkeenä.
Toistettaessa DVD-levyä
TITLE
CHAPTER
TIME
AUDIO
SUBTITLE
1
ENG
ENG
MOVE
OK
ENG
ENG
MOVE
OK
ENG
ENG
0~9
OK
5
1
ENG
On
ENG
Off
1
VCD 2.0 -tilassa (MENU ON) tämä toiminto ei toimi. Voit valita
MENU ON- tai OFF-vaihtoehdon DISC MENU -painikkeen
avulla VCD 2.0 -tilassa.
Sample
This manual is suitable for devices