Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 28 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 39
55
SF
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
DVD
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
16:9-kuvasuhteen levyt
4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa näytetään kuvasuhteessa 16:9.
Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
4:3-kuvasuhteen levyt
Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
54
SF
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
DVD
1
Paina EZ VIEW -painiketta.
Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon ikkuna-asetusten mukaan.
EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan varmistamiseksi määritä alkuasetuksissa oikea
kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 51.
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
16:9-kuvasuhteen levyt
Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei
ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan näytöstä.
Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
4:3-kuvasuhteen levyt
Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
Sample
This manual is suitable for devices