Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 27 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 39
53
SF
52
SF
Toiston erikoisominaisuudet
Voit DVD- tai CD-levyn toiston aikana käyttää seuraavia toiston
erikoisominaisuuksia. Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla
ll
-painiketta.
1
Kuvan pysäyttäminen
Paina kaukosäätimen
ll
-painiketta toiston aikana.
• Kuva pysähtyy paikoilleen ja ääni mykistyy.
• Voit jatkaa toistoa painamalla
ll
-painiketta.
• Soitin pysäyttää itsensä oltuaan viisi minuuttia pysäytyskuvatilassa.
2
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen raitaan tai kohtaukseen
Kun toistat CD- tai DVD-levyä, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
raitaan tai kohtaukseen painamalla kaukosäätimessä tai laitteen
etupaneelissa olevia
(
❿❿
l
/
l
➛➛
)
-painikkeita.
• Kun painat eteenpäin siirtävää painiketta, siirryt seuraavaan
kohtaukseen tai raitaan.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
Etsiminen eteen- tai taaksepäin
Kun toistat levyä, voit etsiä eteen- tai taaksepäin 2X - 4X - 8X - 16X
- 32X- 128X-nopeudella pitämällä
❿❿
/
➛➛
-painikkeita painettuna
(Eteenpäin/Taaksepäin). Voit palata tavalliseen nopeuteen
painamalla
ll
-painiketta.
• HUOMAUTUS: CD:n hakunopeus 2X, 4X, 8X
3
Hidastus
Aseta toisto pysäytyskuvatilaan painamalla toiston aikana
ll
-
painiketta. Voit ottaa käyttöön hidastetun
toiston painamalla (
❿❿
) -painiketta (Etsi eteenpäin).
• Kun painat hidastuspainiketta uudelleen, hidastetun toiston
nopeus muuttuu 1/8-, 1/4- tai 1,2-kertaiseksi normaalinopeuteen
verrattuna.
• Hidastetun toiston aikana ääni on mykistetty.
• Voit ottaa hidastetun toiston käyttöön myös pitämällä etupaneelin
vastaavan painikkeen painettuna. Voit palata tavalliseen toistoon
painamalla
ll
-painiketta.
• Hidastus toimii vain eteenpäin.
• Hidastus ei koske CD-levyjä.
4
Toiston lopettaminen ja valmiustilaan siirtyminen
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta yhden kerran.
Voit jatkaa DVD- tai CD-levyn toistamista keskeytyskohdasta
painamalla
ll
-painiketta.
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta
kaksi kertaa.
Kun painat seuraavan kerran
ll
-painiketta, levyn toistaminen
alkaa alusta.
DVD
Komponenttiliitännät (DVD:lle)
DVD
Komponenttivideokuva on käytettävissä vain DVD-toiston aikana.
RF- ja Line (linja) -lähdöt ovat käytettävissä virittimelle ja
videonauhan toistolle.
Jos televisio tukee progressiivista skannausta, se voi lähetttää P-r,
Pb- ja Y-signaalit erikseen, jolloin voit nauttia selkeästä ja terävästä
kuvasta.
Tietoja progressiivisesta skannaamisesta
Tämä ominaisuus hyödyntää kaksi kertaa enemmän viivoja
kuin komponenttivideokuva, joten kuvan laatu on selkeämpi
ja terävämpi.
1
Yhdistä DVD-soittimen komponenttilähtö televisioon.
Yhdistä DVD-VCR-laitteen takapaneelissa oleva
komponenttiulostulo television komponenttisisäänmenoliitäntään
käyttämällä komponenttivideokaapelia.
Jos komponenttikaapelin liittimet yhdistetään vääriin liitoksiin, kuvasta
tulee punertava tai sinertävä.
2
Ota tv:ssä käyttää COMPONENT-asetus (komponentti).
Valitse tv:n AV-tuloksi komponenttitulo. Tässä vaiheessa kuva voi
näyttää punertavalta. Se on normaalia.
3
Paina etupaneelin P.SCAN-painiketta.
Kun painat DVD-VCR-soittimen P.SCAN-painiketta, sininen LED-
merkkivalo syttyy ja näkyviin tulee seuraava viesti:
Voit ottaa progressiivisen skannauksen käyttöön painamalla OK.
Näyttöön tulee seuraava viesti. Kuva näkyy skannauksen ollessa
progressiivinen.
4
Voit poistaa progressiivisen skannauksen käytöstä painamalla
P.SCAN-painiketta uudelleen.
Kun painat DVD-VCR-soittimen P.SCAN-painiketta uudelleen,
sininen LED-merkkivalo syttyy ja progressiivinen skannaus
poistetaan käytöstä. Valitse toinen tila tv:n AV-tuloksi, jotta DVD-
VCR-laitteen lähettämä signaali näkyy.
Tämä on käytettävissä vain, jos tv tukee progressiivista skannausta.
Kun progressiivinen skannaus on käytössä, video-, S-video- ja
SCART-lähdöt eivät ole käytettävissä.
Progressiivisen skannauksen poistaminen käytöstä edellyttää, että
DVD-VCR-laitteen on oltava pysähdyksissä.
Voit kuunnella ääntä AUX-äänilähdön tai 5.1-kanvaisten kaiuttimien
kautta katsoessasi komponentti- tai S-video-kuvaa.
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Television Component-
sisäänmenoliitäntään
1
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
1
2
2
4
Sample
This manual is suitable for devices