Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 26 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 39
51
SF
50
SF
Ikärajavalvonnan asetus
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-levyillä. Luokitus
antaa mahdollisuuden määrätä ne DVD-typit, joita perheenjäsenet saa
katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-
painiketta.
2
Valitse DVD (asetukset) käyttämällä
±
/
painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
3
Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
±
/
painikkeita
ja paina
- tai OK-painiketta.
4
Käytä
/
-painiketta ja valitse Yes, mikäli haluat käyttää
salasanaa. Ok Password -kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
5
Kirjoita salasanasi. Sinua pyydetään vahvistamaan salasanasi
kirjoittamalla salasana uudelleen.
Kirjoita salasana uudelleen.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun..
Tason säätö ;
Käytä
/
painiketta soittimen lukituksen poistamiseksi ja
valitse No. Käytä
±
/
painiketta luokitustason valitsemiseksi.
Paina OK-painiketta.
- Käytä
±
/
painiketta tason valitsemiseksi (esim. 6) ja paina
OK-painiketta. Levyä, joka on tasolla 7, ei voida enää soittaa.
- Käytä
tai
painiketta ja valitse No luokitustason
kumoamiseksi.
Salasanan vaihto ;
- Käytä
±
/
painiketta ja valitse Paina OK.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai
-painiketta.
Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja
Vianetsintä (DVD)- oppaan kohdasta Unohtanut
salasanan (lisätietoja sivulla 75).
DVD
Näyttövaihtoehtojen asetus
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-
painiketta.
2
Valitse Setup (asetukset) käyttämällä
±
/
painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
3
Valitse Display Setup (näyttöasetukset) käyttämällä
±
/
-
painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
4
Paina
±
/
-painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina
sen jälkeen
-tai OK-painiketta.
TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen) säätäminen
saattaa olla suositeltavaa.
1. 4:3 L-Box :
Valitse tämä, kun haluat katsella koko 16:9-suhteen kuvaruutua,
jonka DVD-levy tarjoaa, vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu.
Mustat reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
2. 4:3 Pan-Scan :
Valitse tämä tavanomaista televisiota varten, kun haluat nähda 16:9-
suhteen kuvaruuden keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet
vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
3. 16:9 Wide :
Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.
Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
NTSC Disc Output
“NTSC”, jos näytöllä on vain yksi NTSC-videoliitäntä. Jos näin ei ole,
voit jättää PAL 60 Hz -vaihtoehdon ennalleen.
DVD Output
1. RGB:
Lähettää RGB-signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
2. S-Video:
Lähettää S-VIDEO -signaaleja S-VIDEO JACK ..
3. Video:
- Lähettää Composite Video -signaaleja AV JACK -liitännästä
(SCART).
- COMPONENT JACK -liitännästä (komponenttiliitäntä)
lähetetään COMPONENT INTERLACE -signaalia (lomitettu
komponenttisignaali).
DVD
DVD-yksikön S-videoliitännät
DVD
Vain DVD-yksikkö käyttää S-videoliitäntää. Televisiovirittimen ja
videonauhurin kuvaa katsellaan RF- tai linjaliitäntöjen kautta.
Vaihtoehtoisen S-videoliitännän ottaminen käyttöön edellyttää
sivulla DVD-signaalin ulostuloa koskevien ohjeiden noudattamista.
Jos televisiossasi on S-videosisääntuloliitäntä, voit nauttia korkeasta
kuvanlaadusta katsoessasi DVD-levyjä DVD-VCR-laitteen avulla.
1
Yhdistä S-Video Out (S-videosignaalin ulostuloliitäntä)
televisioon
Yhdistä S-videokaapeli DVD-VCR-laitteen takapaneelissa olevan
S-Video Out (S-videosignaalin ulostulo) -liitännän ja television S-
videosisäänmenoliitännän välille.
Setup
Setup
Display Setup
Setup
:
Use Password
Parental Setup
:
No
~
Yes
No
Yes
NTSC Disc Output
DVD Out
TV Aspect
Black Level
Display Setup
:
4:3 L-Box
:
PAL 60Hz
:
RGB
Setup
Setup
Display Setup
Setup
:
SPEAKERS
FRONT
R
FRONT
L
WOOFER
SURROUND
R
SURROUND
L
CENTER
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Television S-Video-
sisäänmenoliitäntään
1
Sample
This manual is suitable for devices