Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 25 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 39
49
SF
48
SF
Audiovaihtoehtojen asetus
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-
painiketta.
2
Valitse DVD (asetukset) käyttämällä
±
/
,painikkeita ja paina
tai OK-painiketta.
3
Valitse Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä
±
/
painikkeita
ja paina
tai OK-painiketta.
4
Paina
±
/
painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina
sen jälkeen
tai OK-painiketta.
Dynamic Compression
- On : Dynaaminen pakkaaminen on käytössä.
- Off : Käytetään tavallista aluetta.
Center SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 67)
Surround SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 67)
Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan
valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai
-painiketta.
DVD
Kielivaihtoehtojen asetus
DVD
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-
painiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
±
/
,-painikkeita ja paina
- tai
OK-painiketta.
3
Valitse Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
±
/
, -
painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
4
Valitse Audio (ääni) käyttämällä
±
/
, -painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
5
Käytä
±
/
-painiketta ja valitse ‘English’ .
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen oletuskieli on
alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
6
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-
painiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
±
/
, -painikkeita ja paina
- tai
OK-painiketta.
3
Valitse Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
±
/
-
painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
4
Valitse Subtitle (tekstitys) käyttämällä
±
/
-painikkeita ja paina
- tai OK-painiketta.
5
Käytä
±
/
-painiketta ja valitse ‘English’.
- Valitse "Automatic", mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla. Tietyt
levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset alkukieleksi.
Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
6
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Audio Language -toiminnon käyttö
Subtitle Language -toiminnon käyttö
Language Setup
Disc Menu
:
English
Audio
:
English
Subtitle
:
Automatic
Subtitle
Subtitle Language
Automatic
Setup
Setup
Setup
:
Display Setup
Language Setup
Disc Menu
:
English
Audio
:
English
Subtitle
:
Automatic
Center SPK Time Delay
:
0ms
Surround SPK Time Delay
:
0ms
Setup
Setup
Setup
:
Display Setup
Sample
This manual is suitable for devices